Monimuotoinen metsä
Hakkuut toteutetaan uudistuneen metsäsuunnitelman mukaisesti ja ne ovat yläharvennusperusteisia poimintahakkuita, joissa kiinnitetään huomiota hyvään tukkipuuston kertymään ja samalla huolehditaan luontaisen uudistamisen edistämisestä.
Uutiset

Jatkuvan kasvatuksen näytöshakkuu Tortinmäellä 3.11. klo 10-15 – kaikki tervetuloa!

Metsän jatkuvaan kasvatukseen kuuluvien hakkuiden tarkoituksena on edistää metsän muuttumista tasarakenteisesta metsästä rakenteeltaan vaihtelevaksi ja monimuotoiseksi luonnontilaisen kaltaiseksi metsäksi. Jatkuvaa kasvatusta esitellään metsäyhtiö UPM:n kanssa järjestettävässä näytöshakkuussa 3.11.2022 kello 10–15 Turun Tortinmäellä.

Hakkuut toteutetaan uudistuneen metsäsuunnitelman mukaisesti ja ne ovat yläharvennusperusteisia poimintahakkuita, joissa kiinnitetään huomiota hyvään tukkipuuston kertymään ja samalla huolehditaan luontaisen uudistamisen edistämisestä.

Hakkuissa huolehditaan metsäluonnon monimuotoisuudesta, virkistysmahdollisuuksista, hiilitaseesta ja metsätalouden kannattavuudesta.

Yleisö, media ja metsänomistajat ovat tervetulleita seuraamaan näytöshakkuuta ja tutustumaan jatkuvaan kasvatukseen

Paikalla ovat Turun kaupungin metsäasiantuntijat ja UPM:n edustus. Alueen pysäköintipaikka sijaitsee Tortinmäen tanssilavalla.

Tilaisuus on kaikille avoin, eikä edellytä ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!