Lastuamisnesteitä käytetään konepajateollisuuden työstökoneissa. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.
Uutiset

Investointi lastuamisnesteen laatuun maksaa itsensä tuotteen elinkaaren aikana moninkertaisesti takaisin

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa. Pahimmillaan väärät valinnat kuluttavat koneita ennenaikaisesti, lyhentävät työstökoneiden huoltoväliä ja lisäävät tuotannon seisauksia sekä aiheuttavat työterveysongelmia koneistajille ja ylimääräistä kuormaa ympäristölle.

Lastuamisnesteiden parissa jo lähes 30 vuoden ajan työskennellyt konepajateollisuuden asiantuntija Panu Ranta tietää, että pihistely ja ymmärtämätön huolimattomuus työstönesteiden valinnassa voivat tulla kalliiksi.

– Hintakriittisyys saa monet teollisuuden toimijat valitsemaan lastuamisnesteen pelkän nestetiivisteen hankintahinnan perusteella, vaikka todellisuudessa nestetiiviste on lastuamisnestekustannuksista kaikista pienin kuluerä, Ranta herättelee.

Elinkaarikustannukset ratkaisevat

Hankintahinnan lisäksi lastuamisnesteiden aiheuttamat ylläpito-, käsittely-, jäte-, hävikki- ja työterveyskulut tulisi huomioida kustannusarviota ja ostopäätöstä tehdessä.

– Erään saksalaistutkimuksen mukaan lastuamisnesteiden hävittäminen on suurin kuluerä tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksissa (33 %) ja työterveyden hoitokustannukset toiseksi suurin (26 %). Jälkimmäinen yllättää monet, mutta iho-ongelmat ovat työstönesteiden käsittelijöiden keskuudessa valitettavan yleisiä, Ranta kertoo ja kokemus puhuu.

Suurin kustannussäästö saavutetaankin valitsemalla työturvallinen neste, jonka vaihtoväli on pitkä. 

– Laadukas lastuamisneste on merkittävä tuotannon tekijä, jonka merkitys jää valitettavan usein tiedon puutteen vuoksi huomioimatta, Ranta toteaa.

Ystävällinen ihmiselle ja ympäristölle

Laadukkailla ja tuotantoon sopivilla työstönestevalinnoilla on potentiaalia pidentää nesteiden vaihtoväliä ja vähentää hävitettävän jätteen määrää moninkertaisesti. 

– Parhaiden lastuamisnesteiden vaihtoväli on tyypillisesti useita vuosia. Monessa tuotteessa vaihto ja siten myös käytetyn nesteen kustannuksiltaan kallis hävittäminen ja koneiden pesu voidaan pahimmillaan joutua tekemään kahdesti vuodessa, Ranta toteaa. 

Ympäristön lisäksi parhaat nesteet ovat turvallisempia käyttäjälleen.  

– On tärkeää välttää tuotteissa ihoa ärsyttäviä aineita ja jokaisen tuotteen turvallisuus on ennakkoon testattu kolmannen osapuolen puolueettomassa asiantuntijalaboratoriossa.

Maahantuojan asiantuntijat auttavat valitsemaan tuotantoon sopivan työstönesteen sekä opastavat sen oikeaoppiseen käyttöön ja ylläpitoon. 

– Näin voidaan saavuttaa jopa kertaluokkien eroja työkalujen kestossa. Pidämme huolen, että asiakkaamme saavat työntekijää, tuotantokoneita ja luontoa säästävän lastuamisnesteen, Ranta vakuuttaa vuosikymmenten kokemuksen tuomalla varmuudella.

Lastuamisnesteitä maahantuo Edufix Oy.