Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.
Uutiset

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi huhtikuussa vain +0,3 prosenttia (maaliskuu +1,5 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Toimialoista viestintä- ja tietotekniikka (+3,0 %), teollisuus (+1,6 %) ja majoitus- ja ravitsemusala (+1,2 %) olivat vahvimmassa noususuunnassa.

– Ilmarisen suhdanneindeksin kasvuvauhti hiipui huhtikuussa lähelle nollaa. Yleensä työntekijämäärät reagoivat talousnäkymien muutoksiin hieman viiveellä. Viime syksynä hidastunut Suomen talouden kasvu näyttäisi nyt näkyvän työntekijämäärissä. Suhdanneindeksi on kuitenkin kaikkiaan kehittynyt positiivisesti lähes kahden vuoden ajan, Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen sanoo.

Ilmarisen seuraamista toimialoista laskussa olivat henkilöstövuokraus (-8,1 %) ja rakentaminen (-4,9 %).

– Korkojen ja kustannusten nousu sekä kysynnän hiipuminen ovat kurittaneet rakennusalan yritysten kannattavuutta jo usean kuukauden ajan. Erityisesti asuntorakentamisen väheneminen on vetänyt rakentamisen laskuun. Rakentaminen on merkittävä investointien veturi, ja kun vauhti hidastuu, niin vaikutukset heijastuvat myös muualle talouteen. Rakentamisen lisäksi myös henkilöstövuokraus on nyt kääntynyt merkittävään laskuun. Usein talouden suhdanteet näkyvät ensin vuokratyövoimassa, jota on helpompi sopeuttaa eri kysyntätilanteisiin, Jouni Vatanen arvioi.

Työntekijämäärät nousussa vain Etelä-Suomessa

Alueellinen kehitys oli positiivista vain Etelä-Suomessa (+1,6 %). Laskua tuli eniten Itä-Suomessa (-1,6 %).  

Huhtikuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+1,6 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+4,6 %), teollisuudessa (+3,2 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+2,8 %), kaupassa (+1,4 %) ja kuljetuksessa (+0,6 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-6,7 %) ja rakentaminen (-4,7 %).

Länsi-Suomi (-0,1 %): Kasvua oli viestintä- ja tietotekniikassa (+3,5 %) ja teollisuudessa (+0,9 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-7,3 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,1 %), rakentaminen (-3,0 %), kauppa (-2,3 %) ja kuljetus (-0,5 %).

Itä-Suomi (-1,6 %): Kasvussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (+4,8 %) ja kuljetus (+0,3 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-23,8 %), rakentaminen (-5,0 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,4 %), teollisuus (-0,6 %) ja kauppa (-0,5 %).

Pohjois-Suomi (-0,6 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli viestintä- ja tietotekniikassa (+2,1 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-32,9 %), rakentaminen (-8,3 %), kuljetus (-1,6 %), teollisuus (-1,5 %), kauppa (-1,2 %) ja majoitus- ja ravitsemusala (-0,8 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.