Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin ovat Baltic Sea Action Groupin (BSAG) perustajajäseniä. Ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta on BSAG:n puheenjohtaja ja hänet tunnetaan toiminnastaan ympäristön hyväksi. Pariskunta teki 300 000 euron lahjoituksen Turun yliopistolle. Kuva: Qvidja
Uutiset

Ilkka Herliniltä ja Saara Kankaanrinnalta 300 000 euron yksityislahjoitus Turun yliopiston lääketieteelliselle koulutusalalle

Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta osallistuvat Turun yliopiston vastinrahakampanjaan 300 000 euron lahjoituksella lääketieteelliselle koulutusalalle. Heille on tärkeää tiede, käytännön työ ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ekosysteemin hyväksi.

Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta hyödyntävät laajasti niin osaamistaan, asemaansa kuin kontaktejaan tutkimusyhteisöön, päättäjiin ja yrityselämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi sekä meriluonnon ja saaristoympäristön suojelemisen edistämiseksi.

– Ihminen on saumattoman kytkeytynyt muuhun luontoon, ja näiden kytkösten näkyväksi tekeminen on elintärkeää riittävien ympäristötoimien aikaansaamiseksi, Herlin ja Kankaanrinta perustelevat lahjoituksensa kohdistamista Turun yliopiston lääketieteelliselle koulutusalalle.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kiittää Ilkka Herliniä ja Saara Kankaanrintaa merkittävästä lahjoituksesta:

– Lämmin kiitos lahjoituksesta Turun yliopistolle. Uuden tutkimustiedon, innovaatioiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta voimme yhteistyössä edistää meille tärkeitä arvoja ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, sanoo rehtori Kola.

Herlin ja Kankaanrinta haluavat erityisesti tukea pitkien sarjojen ja perustutkimuksen toimintaedellytyksiä

– Pitkät aikasarjat muodostavat merkittävän kansallisen tietovarannon. Laadukkaan aineiston kerääminen ja siitä huolehtiminen on kuitenkin vaativaa ja pitkäjänteistä työtä, jonka rahoitukseen ei ole olemassa instrumenttia. Hankerahoitus ohjautuu usein ns. uusille avauksille ja siksi aina uusille hankkeille. Pitkän aikasarjan keräämisen ja sen arkisen työn itseisarvoa ei voi liikaa korostaa, toteavat Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen kertoo lahjoituksen varoja voitavan käyttää lääketieteellisellä koulutusalalla monitieteiseen ja laaja-alaiseen tutkimukseen esimerkiksi ympäristön ja perimän vaikutuksesta ihmisen kehitykseen ja terveyteen. Hänninen iloitsee erityisesti perus- ja pitkittäistutkimuksessa tehtävän työn arvostamisesta:

– Pitkien aikasarjojen eräs etu on, että ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin voidaan löytää vastauksia, koska käytössä on jo aikaisemmin kerätty tieto. Tällaisia uusia alueita ovat lääketieteellisen tutkimuksen parissa esimerkiksi luontokadon tai pandemioiden terveysvaikutusten tutkiminen, joiden kohdalla vasta tapahtuman alkuhetkellä käynnistetty aineiston keruu on jo auttamatta myöhässä, toteaa dekaani Hänninen.

Herlin ja Kankaanrinta ovat Baltic Sea Action Groupin (BSAG) perustajajäseniä. Ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta on BSAG:n puheenjohtaja ja hänet tunnetaan toiminnastaan ympäristön hyväksi.

Toukokuussa Turun yliopiston promootiossa Saara Kankaanrinta vihittiin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi ansioistaan biodiversiteettiin kohdistuvassa tutkimus- ja vuorovaikutustoiminnassa.

Ilkka Herlin on Cargotecin hallituksen varapuheenjohtaja ja suuromistaja. Koulutukseltaan Herlin on filosofian tohtori ja historiantutkija, erityisalanaan tieteenhistoria.

Herlin ja Kankaanrinta omistavat Paraisilla Qvidjan kartanon, joka on Suomen vanhin kartano. Qvidjan tutkimustila kehittää maa- ja metsätaloutta Itämeren pelastamiseksi sekä ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi.

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.