Samuli Tuomikoski muistuttaa, että etätyö on sopimuskysymys.
Hyvä tietää, kumppanuus

Ikuinen etätyöoikeus? – Mistä etätyösopimuksessa kannattaa sopia

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi 15. lokakuuta. Monen ajatuksissa etätyön tekemisestä on kuitenkin saattanut tulla uusi normaali, jopa saavutettu etu, josta ollaan haluttomia luopumaan. Mitä työnantajan tulisi tässä tilanteessa muistaa ja mistä ainakin kannattaa työntekijän kanssa sopia?

Onko etätyö saavutettu oikeus?

Etätyö, johon siirryttiin koronapandemian johdosta ilman erillistä sopimista, esimerkiksi työturvallisuuslakiin pohjaten, ei ole tänä aikana muodostunut sellaiseksi työsuhteen ehdoksi tai eduksi, josta työntekijällä olisi oikeus vaatia pidettävän kiinni.

Valtakunnallisen etätyösuosituksen ja vastaavien työntekoa ohjaavien poikkeusolojen nyt päätyttyä, työnantajalla on oikeus edellyttää työt järjestettävän täysin samoin kuin ne toteutettiin ennen pandemian alkua. Toisaalta, myös työntekijällä on oikeus vaatia pääsyä takaisin toimistolle, eikä ketään voida lähtökohtaisesti velvoittaa jatkamaan etätyötä.

Etätyö on sopimiskysymys

Etätyön tekeminen perustuu normaalioloissa sopimukseen työnantajan ja työntekijän välillä. Saattaa olla, että etätyön tekemisestä on jo alun perin työsopimuksessa sovittu, mutta mikäli ei, on erillinen sopimusliite paikallaan. Ketään ei siis voida asiasta sopimatta pakottaa tekemään etätöitä, eikä etätöiden tekemiseen myöskään ole oikeutta, ellei asiasta sovita.

Sovithan ainakin näistä

Mistä sitten kannattaa etätyöhön liittyen sopia? Keskeisinä asioina voidaan pitää ainakin etätyön määrää työpäivissä laskettuna sekä työaikaa eli milloin työntekijän on ainakin oltava työssä. Lisäksi työn suorituspaikasta on suotavaa sopia; tuleeko työ tehdä työntekijän vakituisessa asunnossa vai käykö tähän yhtä hyvin mökkilaituri tai esimerkiksi julkinen kahvila.

Sopimukseen on myös hyvä kirjata, mitä laitteistoa työssä käytetään, miten luottamukselliset asiakirjat tulee säilyttää ja miten muusta tietoturvasta sekä tietosuojasta huolehditaan. Vielä on syytä sopia siitä, miten etätyösopimus päätetään ja mitä seuraamuksia on, mikäli etätyösopimusta rikotaan. Huomioitavaa on, että etätyösopimuksen rikkomisesta ei lähtökohtaisesti tulisi seurata työsuhteen päättyminen, vaan etätyösopimuksen päättyminen ja paluu työpaikalle.

Huomioithan myös, että…

Etätyösopimusta tehtäessä on työntekijän kanssa paikallaan kerrata myös se, miten esimerkiksi työnantajan vastuut eri tapaturmatilanteissa saattavat erota riippuen siitä, tehdäänkö työpäivä työnantajan tiloissa vai etätyönä. Näistä voi useammallakin työntekijällä olla vääriä oletuksia.

Todennäköistä on, että etätyön tekeminen jatkuu useimmilla työpaikoilla. Ajatuksella laadittu etätyösopimus turvaa parhaiten työnteon sujuvuutta, kummankin osapuolen kannalta.

Samuli Tuomikoski
Visma Legal

Turkulainen lakitoimisto Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Visma Legal toimii Turun KOP-kolmiossa, ja yrityksen palveluksessa on noin 15 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia.