Sauvakävely
Hankkeisiin on mahdollista päästä mukaan hyödynsaajana myös jälkikäteen. Jos hankkeen toiminta osuu harvaan asutulla alueella sijaitsevan yrityksesi, yhdistyksesi tai kuntasi tarpeeseen, niin olethan suoraan yhteydessä hankevetäjään.
Uutiset

Harvaan asuttujen seutujen matkailuhankkeisiin rahaa 3,4 Me – vielä voi päästä mukaan

ELY-keskus on myöntänyt yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa avustusta harvaan asuttujen alueiden (HAMA) luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseen. Avustuksen sai yhteensä 35 hanketta. Keskimäärin hankkeelle myönnettiin avustusta noin 96 600 euroa.

Kaikissa avustusta saaneissa hankkeissa keskiössä on harvaan asutuilla alueilla sijaitsevat yritykset, kylät ja yhteisöt. Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän myöntämän lisärahoituksen turvin rahoitusta voitiin myöntää suunniteltua useammalle hankkeelle.

Hankehakuun tuli 118 hakemusta kahdelta eri hakujaksolta ja haettu avustus oli yhteensä 12 miljoonaa euroa. Tukea haettiin muun muassa osaamisen syventämiseen, verkostojen rakentamiseen, tuotekehitykseen, digitalisaatioon, selvityksiin ja kartoituksiin sekä strategiatyöhön.

Avustusta maantieteellisesti laajalle alueelle  

Iso osa avustuksen saajista on hankemaailmasta tuttuja toimijoita, kuten oppilaitoksia, kuntia ja kaupunkeja. Hankkeiden toteuttajissa on myös kolmannen sektorin toimijoita, yrittäjiä ja uusia hankehakijoita.

Maantieteellisesti avustukset jakautuivat kolmelle Suomen matkailun suuralueelle, joilla on harvaan asuttuja alueita:

  • Järvi-Suomi: 17 hanketta
  • Rannikko- ja saaristoalueet: 5 hanketta
  • Lappi: 10 hanketta
  • Koko maan kattavat: 3 hanketta

Varsinais-Suomi:

  • Kemiönsaaren kunta, Skärimat – Nya lösningar för skärgårdens matföretagare, 82 406 €
  • Paraisten kaupunki, Harvaan asutun saariston matkailupalveluiden tuotteistaminen, näkyvyys ja saavutettavuus, 81 118,44 €
  • Paraisten kaupunki, Risteilyalukset harvaan asutun saaristoalueen kohderyhmäksi, 50 507,28 €

Kaikki hankkeet lista tässä.

Hankkeiden toimintaan on mahdollista päästä vielä mukaan

Hankkeisiin on mahdollista päästä mukaan hyödynsaajana myös jälkikäteen. Jos hankkeen toiminta osuu harvaan asutulla alueella sijaitsevan yrityksesi, yhdistyksesi tai kuntasi tarpeeseen, niin olethan suoraan yhteydessä hankevetäjään, Lapin ELY-keskukseen.

Hankkeisiin pääsee tutustumaan tarkemmin Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla olevista hankekorteista. Hankekortteja tullaan julkaisemaan sitä mukaa kun rahoitetut hankkeet saadaan käyntiin.

Hankehaun taustalla on ollut harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös kohdentaa rahoitusta näiden alueiden matkailun kehittämiseen. Haku oli valtakunnallinen ja koski Suomen harvaan asuttuja alueita, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Hankehaun toimeenpanosta vastaa Lapin ELY-keskus.