Hartelan Liedon keskustaan rakentama asumisoikeuskerrostalo valmistui Lietoon.
Uutiset

Hartelan TA-yhtiöille rakentama Joutsenmerkki-kohde valmistui Lietoon

Hartelan Liedon keskustaan rakentama asumisoikeuskerrostalo valmistui Lietoon. Simpukkatie 17 on Hartelan ja TA-yhtiöiden ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde. Kohde on samalla koko Varsinais-Suomen ensimmäinen asuinkerrostalo, jolle on myönnetty Joutsenmerkki.

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin edellytyksenä on tiukkojen kriteerien täyttäminen suunnittelupöydältä rakennuksen viimeistelyyn. Kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta tavoitteena varmistaa vähäpäästöisyys rakentamisen, käytön ja lopulta materiaalien kierrätyksen ajalta. Viihtyvyyteen kiinnitetään myös huomiota, etenkin päivänvalon määrän osalta.

Simpukkatiellä Joutsenmerkin kriteerien täyttäminen tarkoittaa mm. A-energialuokan rakennusta, valaistuksen tarveohjausta sekä energiatehokkaita kodinkoneita ja saniteettikalusteita asunnoissa. Jätteiden lajitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Liikkumisen näkökulmasta ympäristöystävällisiä toimenpiteitä on polkupyörien säilytystä varten sisätiloihin sijoitettu ulkoiluvälinevarasto runkolukittavine polkupyörätelinein sekä pyöräverstas, jossa oman pyörän voi huoltaa. Kohteessa on myös sähköauton latauspaikkoja.

”TA-yhtiöt on yksi Hartelan pitkäaikaisimmista ja merkittävimmistä asiakkaista. Yhteistyötä on tehty vuosien saatossa toteuttamalla kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja kerros- ja rivitalokohteina eri puolille Suomea. On hienoa, että yhteistyön tuloksena olemme nyt toteuttaneet Varsinais-Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn kerrostalon”, sanoo projektipäällikkö Juuso-Antti Simpanen Hartelasta.

”Hienoa jatkaa yhteistyötä Joutsenmerkki-kohteella Hartelan kanssa. Meille Joutsenmerkki osoittaa jatkuvuutta vastuullisen tekemisen kehittämisenä. Lisäksi kohteen lainanantajamme Kuntarahoitus on huomioinut Joutsenmerkin myöntäessään meille vihreän rahoituksen lainaa kohteelle”, sanoo aluejohtaja Matti Keitilä TA:sta.

Merkin saamiseksi on täytettävä kaikki pakolliset vaatimukset ja valinnaisia pistevaatimuksia, joista vaaditun pistemäärän rakentaja voi saavuttaa haluamillaan kestävillä toimenpiteillä. Painopisteitä ovat energiatehokkuus, materiaalivalinnat, kemikaalit ja kiertotalous. Joutsenmerkin myöntäjä Ympäristömerkintä Suomi Oy tarkistaa kaikkien vaatimusten täyttymisen ja suorittaa kohteessa tarkastuskäyntejä jo rakennushankkeen aikana.

”Rakentajan näkökulmasta kaikki lähtee liikkeelle jo suunnitteluvaiheesta. Arvioimme tarkkaan, mitä materiaaleja käytämme ja mitä A-energialuokka rakentamiselta vaatii. On tärkeää, että kaikki hankkeen osapuolet suunnittelijoista aliurakoitsijoihin ja tavarantoimittajiin ymmärtävät, mitä Joutsenmerkkihanke tarkoittaa ja sitoutuvat hankkeen ympäristötavoitteisiin. Meidän näkökulmastamme tavoitteiden täyttyminen on suunnitteluohjauksen, hankinnan ja tuotannon tiivistä yhteistyötä”, Juuso-Antti Simpanen kertoo.

”Hartela vastasi erittäin onnistuneesti TA-yhtiöiden pyyntöön rakennuttaa Joutsenmerkitty kerrostalo, vaikka heillä ei ollut aiempaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta. Toivomme tämän näyttävän suuntaa niin muille rakentajille kuin rakennuttajillekin”, Joutsenmerkin asiantuntija Oona Saarinen sanoo.

Joutsenmerkitty rakentaminen on yleistynyt nopeasti kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa Joutsenmerkittyjä kohteita on muutamia kymmeniä, joista suurin osa on rakennettu viimeisen muutaman vuoden aikana. Parinkymmenen asuintalon lisäksi Suomeen on valmistunut kuusi Joutsenmerkittyä koulua ja kolme päiväkotia.