Hartela toteuttaa Salon sairaalan uudisrakennuksen rakennusurakan projektinjohtourakkana. Hankkeen kokonaisarvo on noin 60 milj. euroa.
Uutiset

Hartela on valittu toteuttamaan Salon sairaalan uudisrakennus Saloon

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on valinnut Hartelan toteuttamaan Salon sairaalan uudisrakennuksen (SSU).

Hanke sisältää uudisrakentamisen lisäksi vanhojen tilojen saneerausta sekä vanhan rakennuskannan purkua. Koko hankkeen laajuus on 16 815 bruttoneliömetriä. Rakennushanke valmistuu sairaalakäyttöön vaiheittain vuosina 2025-2027. Rakennuslupa hankkeelle myönnettiin marraskuussa 2022.

Hankkeessa sijoitetaan nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erillään toimivat yksiköt yhteen rakennukseen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, nykyaikaisia lääketieteellisiä prosesseja tukevat ja sote-palveluiden integraatiota edistävät tilat Salon sairaalalle.

Salon sairaalan toteuttaminen on Hartelan kolmas merkittävä sairaalahanke 2020-luvulla. Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteyteen rakennettu Majakkasairaala valmistui lokakuussa 2021 ja Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikkö heinäkuussa 2022.

”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme toteuttamaan modernit ja potilastyötä parhaalla mahdollisella tavalla tukevat tilat Salon sairaalalle. Sairaalahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa kaiken lähtökohtana on potilas- ja asiakaslähtöisyys. Hoitoprosessien ymmärrys ja sairaala-alueen logistisen toimivuuden varmistamisen ovat tässäkin hankkeessa merkittävässä roolissa, ja niiden tunteminen auttaa myös rakentamisvaiheessa. Hankkeessa on lisäksi korkeat laatuvaatimukset, joihin vastaamme vankalla kokemuksella vastaavista sairaalahankkeista”, sanoo Hartela Länsi-Suomen aluejohtaja Lauri Piitari.

Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Varsinais-Suomen Hyvinvointialue (Varha).

”Mielenkiintoisen ja monivaiheisen projektin rakentaminen on alkamassa. Uusien rakennusosien on tarkoitus parantaa hankkeessa aikaisemmin olleiden kahden toimijan Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujen tuottamista”, sanoo Varhan projektijohtaja Tuomo Lehtisalo. ”Toiminnallinen suunnittelu on tehty SSU-hankkeen alusta asti ajatellen, että molemmat toimijat tulevat yhdistymään. Toiminnallisen suunnittelun punaisena lankana on yhteistyö koko sairaalassa. Potilaan hoitopolku saadaan entistä sujuvammaksi molempien organisaatioiden osaamista hyödyntäen ja päällekkäisyyksiä vähentäen”, jatkaa Lehtisalo.