Turvallisuus
inoat kohteet, joista enemmistö ei leikkaisi lainkaan ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, maanpuolustus, opintotuki, varhaiskasvatus, poliisi ja rajavartiolaitos, peruskoulu ja toisen asteen opetus.
Uutiset

EVA: Enemmistö suomalaisista haluaa mielummin menojen leikkauksia kuin veronkorotuksia

Vain neljännes (26 %) tasapainoittaisi julkista taloutta verotusta kiristämällä. Enemmistö (52 %) torjuu verojen kiristykset. 68 prosenttia toivoo, että julkisen talouden tasapainotustoimet aloitettaisiin heti kevään eduskuntavaalien jälkeen.

– Syksyn 2022 Arvo- ja asennetutkimuksen kokonaisuus kertoo, että suomalaiset ovat valmiita kipeisiinkin leikkauksiin, jos on pakko. Kansalaiset toivovat, että päättäjät priorisoisivat tarkkaan, mistä kohteista leikataan enemmän ja mistä vähemmän, mutta enemmistö on valmis ainakin vähäisiin leikkauksiin useimpien mahdollisten leikkauskohteiden kohdalla. Juustohöyläämistä tärkeistäkään asioista ei siis vierasteta. Syy vaateisiin ripeästä tasapainottamisesta on kansalaisten näkemys siitä, että Suomi elää yli varojensa, sanoo EVA Analyysin Vyötä kireämmälle kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Enemmistö suomalaisista leikkaisi valtion keskushallinnosta, kehitysyhteistyöstä, Yleisradiolta sekä taiteesta ja kulttuurista

Ainoat kohteet, joista enemmistö ei leikkaisi lainkaan ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, maanpuolustus, opintotuki, varhaiskasvatus, poliisi ja rajavartiolaitos, peruskoulu ja toisen asteen opetus.

– Suomalaiset lähettävät Arvo- ja asennetutkimuksen valossa eduskuntavaaleihin valmistautuville poliittisille päättäjille vakavan viestin: hoitakaa julkinen talous tasapainoon uskottavalla leikkauslistalla, mutta jättäkää hyvinvointivaltion ydin rauhaan, Metelinen toteaa.

Leikkaukset_EVA

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). 

Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.