Freelancer
Suuntaviivoissa selvennetään, milloin tietyt yksinyrittäjät voivat EU:n kilpailusääntöjä rikkomatta yhdessä neuvotella paremmista työoloista.
Uutiset

EU-komissio: yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti

Euroopan komissio on hyväksynyt suuntaviivat, joiden mukaan yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä. 

Suuntaviivat koskevat freelancereita ja yksinyrittäjiä, jotka ovat komission mukaisesti riippuvaisia toimeksiantajasta ja joiden työskentely rinnastuu palkansaajaan.

Journalistiliiton mukaan kollektiivinen neuvotteluoikeus on paras tapa parantaa freelancereiden ja itsensätyöllistäjien työoloja.

– Journalistiliitto tutustuu suuntaviivoihin tarkemmin ja selvittää, miten käytännössä yksinyrittäjien kollektiivista neuvotteluoikeutta lähdetään toteuttamaan, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen

EU-komission tiedotteen mukaan yksinyrittäjät voivat käydä yhdessä neuvotteluja työolojensa parantamiseksi, jos he ovat työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa tai jos heidän neuvotteluasemansa on heikko verrattuna esimerkiksi taloudellisesti vahvempaan yritykseen.

Tällaisissa olosuhteissa yksinyrittäjät eivät siis rikkoisi EU:n kilpailusääntöjä, vaikka neuvottelisivatkin kollektiivisesti. EU-komissio seuraa, miten suuntaviivat huomioidaan kansallisella tasolla.

Suurin osa freelance-journalisteista työskentelee rinnakkain työsuhteisteisten journalistien kanssa. Itsensätyöllistäjät ovat selvästi heikommassa neuvotteluasemassa, ja siksi heidän taloudellinen asemansa media-alalla on huomattavasti heikompi kuin alan työsuhteisilla.

Freelancereita ja yksinyrittäjiä työskentelee paljon erilaisten palvelujen kuten kaupan, viestinnän, taiteen, käsityön ja kulttuurin aloilla.

Lue lisää EU-komission suuntaviivoista yksinyrittäjien työehtosopimuksiin.