Lääkeala
Turun tuotantolaitos on yksi Bayerin tärkeimmistä lääketehtaista maailmanlaajuisesti. Tuotteita viedään Turusta yli 130 maahan, ja Suomessa kehitetyn hormonikierukkaperheen myynti oli viime vuonna lähes 1,2 miljardia euroa.
Uutiset

Bayer maksoi 115 miljoonaa euroa yhteisöveroja Suomeen vuonna 2021

Bayer maksoi viime vuonna 115 miljoonaa euroa yhteisöveroa Suomeen. Samalla yritys saavutti oman toimintansa osalta hiilineutraaliuden ensimmäisenä maana globaalissa Bayer-konsernissa. Bayer julkaisi viime vuonna merkittävän 250 miljoonan lisäinvestoinnin uuden lääketehtaan rakentamiseen ja olemassaolevan tuotantolaitoksen modernisoimiseen Turussa. Yrityksellä on tutkimusta ja tuotekehitystä sekä Turussa että Espoossa, josta johdetaan kansainvälisiä kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa.

Bayer on jälleen yksi Suomen suurimmista yhteisöveronmaksajista. Vuonna 2021 Bayer maksoi noin 115 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Bayer on maksanut yhteisöveroja Suomeen yhteensä yli 1,2 miljardia euroa.

Mittava veropotti ja paikallisten toimintojen vahvistaminen lisäinvestoinneilla kertovat Bayerin sitoutumisesta Suomeen. Turun tuotantolaitos on yksi Bayerin tärkeimmistä lääketehtaista maailmanlaajuisesti. Tuotteita viedään Turusta yli 130 maahan, ja Suomessa kehitetyn hormonikierukkaperheen myynti oli viime vuonna lähes 1,2 miljardia euroa.

Taloudellinen ja ekologinen vastuullisuus mahdollistavat edelläkävijyyden

Bayer Nordicin uuden toimitusjohtajan Christiane Temminghoffin mukaan kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat Bayerin liiketoiminnan ytimessä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että verot maksetaan sinne missä arvo luodaan.

Samalla, kun Bayer Suomi maksoi 115 miljoonaa euroa yhteisöveroa, se saavutti hiilineutraaliuden oman toimintansa osalta. Päästöjä vähennettiin kolmessa vuodessa peräti 89 prosenttia, ja ne päästöt, joita ei tuotannollisista syistä kyetä kokonaan vähentämään, kompensoidaan kokonaisuudessaan lykkäämällä hakkuita ja istuttamalla uutta metsää Suomessa.

– Bayerilla on vahva kädenjälki Suomessa, ja haluamme olla tiiviisti mukana suomalaisen yhteiskunnan rakentajina myös tulevaisuudessa. Investointimme tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat mittavat, ja työllistämme Suomessa noin 1000 henkilöä  Meillä taloudellinen ja ekologinen vastuullisuus kulkevat tiiviisti käsi kädessä, ja taloudellisen menestyksemme ansiosta voimme kehittää toimintaamme ilmaston kannalta yhä kestävämmäksi. Olen ylpeä Suomen roolista edelläkävijänä Bayer-konsernin sisällä, Temminghoff sanoo.

Temminghoffin mukaan Suomi on kansainvälisen lääkeyhtiön näkökulmasta hyvä paikka investoida

Tätä tukevat Suomen vakaa toimintaympäristö, hyvä infrastruktuuri, tutkimustoimintaa tukeva edistyksellinen lainsäädäntö, korkeasti koulutettu ja osaava työvoima, pitkät perinteet huippututkimuksessa sekä laaja yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

– Tulevaisuuden innovaatiot ja paras hoito potilaille syntyvät yhteistyöllä. Siksi teemme laajaa yhteistyötä muun muassa korkeakoulujen kanssa sekä tutkimuksen että koulutuksen osa-alueilla. Tarvitsemme maailman parhaat osaajat, jotta Suomi voi loistaa globaalissa kilpailussa jatkossakin, toteaa Temminghoff.

Ennakoivat lausunnot
Tässä tiedotteessa saattaa olla mukana ennakoivia lausuntoja, jotka perustuvat Bayerin johdon tämänhetkisiin oletuksiin ja ennusteisiin. Erilaiset odotettavissa olevat tai odottamattomat riskit ja epävarmat tekijät saattavat muuttaa yrityksen todellisia tuloksia, taloudellista tilannetta, kehitystä ja suoritusta näihin ennakoiviin lausuntoihin nähden. Joistakin tällaisista tekijöistä kerrotaan Bayerin tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Yritys ei ole velvollinen päivittämään tai korjaamaan näitä ennakoivia lausuntoja uusien tietojen tai olosuhteiden vuoksi.