Valmiusharjoitus
Kaksipäiväinen AURORA22-harjoitus toteutetaan pelinä, jossa molempina päivinä kunnat saavat kuvitteellisen lähtökohtatilanteen, joka edellyttää siviiliväestön suojaamista.
Uutiset

AVI: Varsinais-Suomen alueellinen valmiusharjoitus tuo kunnat yhteisen tilannekuvan äärelle kuvitteellisessa häiriötilanteessa

AURORA22 on Varsinais-Suomen kunnille järjestettävä alueellinen valmiusharjoitus, joka käynnistyi tänään kuvitteellisen lähtökohtatilanteen antamisella. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjaannuttavat alueen kuntia väestönsuojeluun varautumisessa ja yhteistoiminnassa.

Kaksipäiväinen AURORA22-harjoitus toteutetaan pelinä, jossa molempina päivinä kunnat saavat kuvitteellisen lähtökohtatilanteen, joka edellyttää siviiliväestön suojaamista. Sen pohjalta ne kokoavat yhteisen tilannekuvan ja tekevät toimintasuunnitelmat. Tilannekuvan rakentamisessa apua antavat viranomaisten edustajat, kuten todellisessakin häiriötilanteessa tapahtuisi.

– Vakavan poikkeustilanteen hallinnassa mahdollisimman tarkan ja oikean tilannekuvan muodostaminen on ensisijaisen tärkeää. Siinä prosessissa nopeus on toki valttia, mutta tarvitaan myös yhtenäisiä toimintamalleja, jotta pohjana oleva tieto on yhteismitallista eli käyttökelpoista, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo

– Tarkoitus ei siis ole tehdä uusia suunnitelmia, vaan ennen kaikkea harjoittaa yhteispeliä ja kriisijohtamista. Harjoituksen jälkeen kunnat osaavat kehittää varautumistaan esimerkiksi tunnistamalla mahdollisia haavoittuvuuksia ja tarkentamalla kriittisten toimintojensa suojausta.

Toimintasuunnitelmien pohjana yleinen tilannetieto

Aluehallintovirastolle kuuluu useita varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtäviä, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Kokonaisturvallisuus tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Yksi aluehallintoviraston kokonaisturvallisuutta edistävistä tehtävistä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, joka on laajimmillaan kunta-, maakunta- ja organisaatiorajat ylittävän toiminnan koordinoimista.

-Kuvitteellisen lähtökohtatilanteen perusteella harjoituksessa ilmenee tarve siirtää suuria määriä väestöä Varsinais-Suomen maakunnassa määrättyjen kuntien alueilta toisten kuntien alueille. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, monet järjestöt sekä kunnat. Harjoittelemme siis yhteisen tilannekuvan muodostamista ja yhteistoimintaa vakavassa poikkeustilanteessa. Kunnat voivat samalla testata laatimiensa valmiussuunnitelmien toimivuutta, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.