Telakkatyöntekijöillä on oltava pakollinen veronumero ja kuvallinen tunnistekortti 1.7.2022 alkaen. Kuva: Adobe Stock.
Uutiset

AVI: Telakoilla työskentelevillä on oltava veronumero heinäkuusta alkaen 

Pakollisen veronumeron käyttö laajenee rakennustyömailta telakoille. Laivanrakennustelakoilla työskentelevällä tulee olla veronumerorekisteriin merkitty veronumero 1.7.2022 alkaen. Lisäksi hänellä on oltava kuvallinen tunnistekortti, kun hän liikkuu telakka-alueella. 

Veronumeromenettelyn tavoitteena on torjua harmaata taloutta. Rakennusalalla veronumero on ollut pakollinen vuodesta 2012.

Veronumero on hankittava ennen työn aloittamista 

Työntekijän tulee olla veronumerorekisterissä ennen työnteon alkua. Veronumero on merkittävä kuvalliseen tunnistekorttiin. Tunnistekortin on oltava yhteisellä työpaikalla työskentelevällä henkilöllä näkyvillä, kun hän liikkuu työmaalla tai telakka-alueella. 

Telakka-alueella työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden, jotka eivät ole ennestään Verohallinnon asiakasrekisterissä, tulee hakea ennen työskentelyn aloittamista suomalainen henkilötunnus henkilökohtaisesti verotoimistosta. Suomalainen henkilötunnus on edellytys veronumeron antamiselle ja veronumerorekisteriin merkitsemiselle.

Muutos tehostaa valvontaa 

Työsuojeluviranomainen valvoo työpaikkatarkastuksilla, että telakoilla työskentelevät käyttävät kuvallista tunnistekorttia ja että pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja pitää telakka-alueella työskentelevistä ajantasaista luetteloa. 

Veronumeron käytön laajeneminen telakoille edistää työsuojeluviranomaisten toimintaedellytyksiä erityisesti ulkomaalais- ja tilaajavastuuvalvonnassa. Se parantaa viranomaisen mahdollisuuksia selvittää todellisia sopimusketjuja, yritysten välisiä sopimussuhteita ja ulkomaalaisten työntekijöiden työnantajia telakoilla. 

Työntekijä tai työnantaja voi merkitä veronumerorekisteriin laivanrakennusalan työntekijänä OmaVerossa tai pyytää merkintää soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029 497 070. 

Veronumerorekisterin avulla valvotaan rakennusalalla ja telakka-alueella toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuutta sekä työnantajan ja työntekijän verotukseen liittyviä velvollisuuksia.