Apu ukrainalaisille
Tavara-apu voi olla elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä ja hätämajoitustarvikkeita tai palveluja.
Uutiset

Alv-velvollisten yritysten lahjoitukset Ukrainasta pakeneville vapautetaan arvonlisäverosta

Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti niin, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat arvonlisäverottomia. Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Verottomuus koskee lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille.

Alv-rekisterissä oleva yritys saa vähentää näiden tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Kyse on ns. nollaverokannasta.

Tavarat voivat olla esimerkiksi elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä ja hätämajoitustarvikkeita.

Tavaroihin liittyvä palvelu voi olla esimerkiksi ateriapalvelu. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.

Muutosta sovelletaan 24.2.2022 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2022 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan sekä tänä aikana suoritettuihin palveluihin.

Vero.fi -sivulla lisätietoa alv-lainsäädännön muutoksesta

Hallituksen esitys (HE 77/2022)