Alkuvuodesta perustettu Auringosta Energiaa on Suomessa toimivien aurinkovoimakehittäjien uusi yhteenliittymä, joka kehittää teollisen aurinkovoiman rakentamista yhteisillä toimintamalleilla ja mittavilla investoinneilla.
Uutiset

17 yritystä, 10 miljardin investoinnit aurinkoenergiaan – näin uusi koalitio edistää aurinkovoiman kehitystä ja energiamurrosta Suomessa

Alkuvuodesta perustettu Auringosta Energiaa on Suomessa toimivien aurinkovoimakehittäjien uusi yhteenliittymä, joka kehittää teollisen aurinkovoiman rakentamista yhteisillä toimintamalleilla ja mittavilla investoinneilla.

Suomi käy läpi suurta energiamurrosta sähkön tarpeen noustessa merkittävästi. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi, että Suomen sähkönkulutus tulee kasvamaan nykyisestä yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. LUT-yliopiston mukaan tulevaisuudessa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Aurinkoenergialla on tässä kehityksessä merkittävä rooli.

Aurinkoenergian potentiaalin hyödyntämiseksi Suomeen perustettiin vuoden alussa merkittävä teollisen mittakaavan Auringosta Energiaa -koalitio. 17 yrityksen yhteenliittymä pyrkii lisäämään maamme energiantuotannon omavaraisuutta ja kehittämään huoltovarmuutta parantamalla aurinkovoiman rakentamisen edellytyksiä Suomessa ilman valtion tukia. Toimijoiden yhteistyö ja suotuisan investointiympäristön luominen mahdollistavat lähivuosina 10 miljardin euron yhteispanostukset suomalaiseen aurinkovoimaan.

”Suomella on erinomainen mahdollisuus nousta teollisen mittakaavan aurinkovoiman edelläkävijäksi Pohjois-Euroopassa. Meillä on yhtä paljon aurinkovoiman tuotantopotentiaalia kuin Keski-Euroopassa, sillä pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä. Suomen viileä ilmasto myös lisää aurinkopaneelien tehokkuutta”, sanoo OX2 Suomen aurinkovoiman liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki.

Positiivisia ilmastovaikutuksia ja elinvoimaa alueille

Aurinkovoima on yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä energiantuotantomuodoista. Aurinkoenergia on loppumaton, luotettava ja kestävä energialähde, jonka tuotto on hyvin ennustettavaa. Aurinkovoiman tuotanto ei aiheuta kasvihuonekaasu- tai pienhiukkaspäästöjä, minkä vuoksi aurinkovoimalla on tärkeä rooli energiamurroksessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Positiivisten ilmastovaikutusten ohella aurinkovoimahankkeet tuovat alueilleen elinvoimaa. Maanomistajat saavat maanvuokratuloja ja kunnat sekä niiden asukkaat kiinteistöverotuloja. Aurinkopuistojen maisemavaikutukset ovat pieniä, sillä aurinkopaneelistot ovat matalia eivätkä ne aiheuta häiritsevää ääntä.

”Koalition tavoitteena on luoda puitteet 18 terawattitunnin tuotannolle vuonna 2035, mikä vastaa 26 prosenttia vuoden 2022 sähköntuotannosta. Tavoite edistäisi merkittävästi uusiutuvaan sähköntuotantoon perustuvia investointeja, kuten vihreän vedyn tuotantoa, ja tukisi myös vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa, sillä tuuli- ja aurinkovoimaa on usein saatavilla eri aikaan”, kertoo Valoremin maajohtaja Minna Jukola.

Auringosta Energiaa -koalition jäsenet ovat Suomessa toimivia aurinkovoimakehittäjiä. Yhteenliittymän jäseniä ovat Better Energy, Energiequelle Oyj, European Energy Suomi Oy, Fortum Renewables Oy, Forus Oy, Helen Oy, Ilmatar Energy Oy, Korkia, Neoen Renewables Finland Oy, Neova Oy, OX2, SAJM Holding Oy, Skarta Energy Oy, Solarigo Oy, Solmar Consulting, Tornator Oyj ja Valorem Energies Finland Oy.

Tärkeimmät keinot edistää aurinkoenergiatuotantoa Suomessa:

1. Uuden valtioneuvoston tulee käynnistää aurinkovoiman edistämisohjelma osana Työ- ja elinkeinoministeriön Suomen puhtaan energian teollisuusohjelmaa. Ohjelmassa määritellään kansallinen tavoitetaso aurinkovoiman tuotannolle.

2. Investointiympäristön ja kannattavuuden vahvistaminen ovat edellytyksiä teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotannon lisäämiselle ilman valtion avustuksia. Siksi aurinkoenergiapuistojen kiinteistövero tulee laskea samalle tasolle maatuulivoiman kiinteistöveron kanssa suhteessa tuotettuun energian määrään.

3. Aurinkoenergiaa kehittävät yhtiöt haluavat luoda alalle yhteiset standardit, joilla edistetään alan vastuullista sääntelyä yhdessä energia- ja ympäristökysymyksistä vastaavan hallinnon kanssa. Aurinkoenergiatuotannon luvitusta toteutetaan nykyisten luvituskäytäntöjen pohjalta mahdollistaen myös suunnittelutarveratkaisujen käytön.