Yritykset eivät tunne luottovakuutusta
Uutiset

Yritykset eivät tunne luottovakuutusta

Yleinen maailmantalouden epävarmuus ja geopoliittisen tilanteen muuttuminen keväällä 2022 ovat herättäneet suomalaiset yritykset huomaamaan luottoriskeiltä suojautumisen välttämättömyyden: yksittäiset maariskit ovat vaihtuneet globaaliksi epävarmuudeksi.

Vaikka riskitietoisuus on kasvanut, ja monet riskit realisoituneet, yritykset eivät vielä osaa hyödyntää kaikkia keinoja luottoriskeiltä suojautumiseen.

Atradius tutki alkuvuodesta 2022 suomalaisten yritysten talousjohdon näkemyksiä ja mielipiteitä. Kysyimme, mitä talouteen ja muuttuvaan markkinaan liittyviä riskejä yritysten talousjohto tunnistaa, ja miten näiltä riskeiltä suojaudutaan. Selvitimme myös, mitkä ovat yritysten käytetyimmät ja tehokkaimmat työkalut luottoriskien ennakointiin.

Tutkimuksen tulokset nostivat esiin talousjohdon näkemykset mm. luottoriskien hallinnasta, luottovakuutuksen tunnettuudesta ja käytöstä sekä luottovakuutuksia tarjoavien yritysten eri ominaisuuksista. Luottovakuutuksen tunnettuus ja sen käyttö luottoriskien hallinnassa vaihteli tutkimuksen kohderyhmän keskuudessa paljonkin. Vain 25 % vastaajista tuntee luottovakuutuksen hyvin ja on sitä käyttänyt. Nämä yritykset käyttävät enemmän muitakin luottoriskin hallinnan työkaluja, ja luottovakuutus on heille osa riskinhallintaprosessia.

Luottovakuutus on kansainvälisesti yleinen vakuutuslaji, mutta Suomessa sitä käytetään harvemmin. Luottovakuutuksen turvin yritys voi käydä kauppaa uusillakin markkinoilla ja uusien asiakkaiden kanssa. Samalla yritys varmistaa, että on turvassa erilaisilta luottoriskeiltä, kuten asiakkaan maksukyvyttömyydeltä.

Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi:

–  Erityisesti globaalissa kaupankäynnissä luottovakuutus on tärkeä osa strategiaa. Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta johtuvat negatiiviset talousvaikutukset haastavat monen kansainvälistä toimintaa harjoittavan yrityksen liiketoiminnan, asiakassuhteiden ja myyntisaatavien hoitamisen. Siksi tuleekin tarkasti selvittää, kenen kanssa yhteistyötä voi ja kannattaa tehdä, ja miten riskienhallinta tulee hoitaa. Kun luottoriskien hallinta on keskeinen osa yrityksen talouden johtamista, pystyt keskittymään paremmin asiakkaisiin.

Yhteyshenkilöt

Jenna Ollikainen
Atradius Suomi / Viestintä

Puh: +358405157069

jenna.ollikainen@atradius.com