Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Yrittäjät: Työelämäuudistukset iloinen uutispommi

Hallitusohjelmassa edistetään paikallista sopimista, helpotetaan määräaikaisia sopimuksia ja henkilöperusteista irtisanomista, puututaan laittomiin lakkoihin ja uudistetaan sosiaaliturvaa. ”On ymmärretty yritysten ja työelämän tarpeet. Järjestäytymättömiä työnantajia ja työntekijöitä on pitkään syrjitty työlainsäädännössä. Nyt tähän tulee Yrittäjien pitkään ajama muutos”, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

“Ohjelman painotus on voimakkaasti työllistämisen helpottamisessa. Vie aikansa, että päätökset muuttuvat paremmaksi työllisyydeksi. Siksi pitää saada uudistukset heti hallituskauden alussa eduskuntaan. Laajaa ja pitkäkestoista kolmikantavalmistelua ei tarvita”, Makkula toteaa.

Vaikka työehtosopimus on mahdollistanut paikallisen sopimisen, lakiin säädetyt sopimisen kiellot ovat jättäneet tähän asti liittoon kuulumattomat yritykset näiden joustojen ulkopuolelle.

”Lisäksi sopimismahdollisuudet ovat usein olleet niin sanotun luottamusmieslukon takana, jolloin vain ammattiliittoon kuuluva työntekijä on voinut olla sopijaosapuolena”, Makkula sanoo.

Hallitusohjelman mukaan työlainsäädännöstä poistetaan järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot. Sopimusosapuolena voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö, eli niin kutsuttu ”luottamusmieslukko” poistetaan.

”Olemme puhuneet pitkään yhdenvertaisuuden puolesta ja vaatineet sopimiskieltojen poistamista. Kirjaus on erittäin tervetullut ja tärkeä”, Makkula sanoo.

YT-lain soveltamisraja nousee merkittävästi

Jatkossa yt-neuvottelut tulisi käydä yrityksessä, jossa on vähintään 50 työntekijää. Raja on nyt 20 työntekijää. Muutosneuvottelujen vähimmäiskestoaikaa puolitetaan.

“Byrokratia vähenee, kun pienet yritykset vapautetaan yt-lain velvoitteista. Pienissä yrityksissä on tutkitusti hyvät työolot ja luottamus sekä tiedonkulku. Hyvä yhteistoiminta on erittäin tärkeää, mutta lainsäädännöllä ei pidä kahlita yhdessä tekemistä yhteen muottiin”, Makkula sanoo.

“Isoja askeleita kilpailijamaihin päin”

Suomi ottaa työlainsäädännössä merkittäviä askeleita keskeisimpien kilpailumaihin päin.

”Esimerkiksi Saksassa aikoinaan henkilöperusteista irtisanomista helpotettiin, määräaikaisten sopimusten käyttöä joustavoitettiin ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättiin merkittävästi. Uudistuksilla oli iso vaikutus Saksan työllisyyden kehityksessä”, Makkula sanoo.

“Suomessa ei mennä yhtä pitkälle, mutta tehdään kuitenkin toimenpiteitä, joita Suomessa ei ole kyetty aiemmin tekemään. Olemme tähän erittäin tyytyväisiä”, Makkula sanoo.