Jälleen kerran budjettiin sisällytetty "hyvä" kustannetaan velalla ja maksatetaan yrityksillä ja palkansaajilla. Tämä on kestämätöntä.
Uutiset

Yrittäjät: Sähkön tarjonnan lisääminen puuttuu paketista – holtiton velanotto kestämätöntä

– Budjettiriihessä esitetyt hallituksen päätökset lievittää kotitalouksien kohtaamaa energianhinnan nousua ovat ymmärrettäviä ja tervetulleita. Niiden vaikutus voi kuitenkin jäädä pienemmäksi kuin on tarkoitus. Toimilla voi jopa olla hintoja korottava vaikutus. Hallituksen olisi pitänyt myös päättää sähkön tarjonnan nopeasta lisäämisestä, johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjissä sanoo.

 Tarjonnan lisääminen tässä tilanteessa olisi välttämätöntä, jotta voimakkaalta hintojen vaihtelulta vältyttäisiin. Ongelmana on tarjontapuoli. Tilanne helpottuu vain siihen tarttumalla. Pitää myös tehdä nopea selvitys sähkömarkkinoiden toimivuudesta, Kuismanen toteaa.

– Yritysten tilanne jatkuu haastavana, sillä hallituksen energiatoimet eivät pääsääntöisesti ulotu niihin, Kuismanen sanoo.

– Nyt on myös erittäin tärkeää huolehtia siitä, että huojennukset eivät valu energiayhtiöiden taskuun. Kaikkien on osallistuttava talkoisiin, Kuismanen jatkaa.

”Lasku lankeaa lopulta yrityksille ja veronmaksajille”

Hallitus jatkaa perusteetonta velkaantumista.

– Energiatilanne on toki vaikea, mutta rahaa jaetaan vaalien takia välttämätöntä enemmän, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi. 

– Budjettiriihessä nähty holtiton velanotto ei ole kunniaksi hallitukselle. Se on kestämätöntä ylisukupolvista politiikkaa, Pentikäinen kommentoi.

– Seuraavilla hallituksilla on kohtuuton rasti, kun niiden on pakko sovittaa menot tuloihin. Suomen julkinen talous velkaantuu vauhdilla. Samaan aikaan meille ennustetaan hidasta kasvua ja väestömme ikääntyy, mikä aiheuttaa suuria menopaineita. Tämä on vaarallinen yhdistelmä, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien mielestä seuraavan hallituksen on aloitettava julkisen talouden vakauttaminen heti 700–800 miljoonan euron vuotuisilla säästöillä, kuten talouspolitiikan arviointineuvosto on suositellut. Hallitukselta periytyy noin 145 miljardin velkataakka.

– Kehitys huolestuttaa yrittäjiä, koska lasku lankeaa lopulta yrityksille ja veronmaksajille. Mitä enemmän on velkaa, sitä suurempi osa veroista menee velan hoitoon, eikä kohdennu talouden kasvupotentiaalin kannalta olennaisiin kohteisiin, Pentikäinen sanoo.

Tutkimus- ja kehitystoimintaan perusteltuja panostuksia

– Yrittäjät kannattaa toimia tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi sekä tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi, ja ehdotusta 60 miljoonan euron valtuutuksesta Business Finlandin veturiyritysrahoitukseen, Kuismanen sanoo.

Yrittäjät pitää myös positiivisena, että 60 vuotta täyttäneiden työnteon kannustimia parannetaan työtulovähennyksellä ja matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatketaan myös 2023.