Vuoden 2020 lopussa noin 43 000 yrityksellä oli maksuhäiriömerkintä. 
Uutiset

Yrittäjät: Maksuhäiriömerkintöjen lyhentäminen auttaa uuteen alkuun

Yrittäjän ja yritysten mahdollisuutta päästä eroon maksuhäiriömerkinnöistä nopeutetaan, kun velka on kokonaan maksettu. Eduskunta hyväksyi lain keskiviikkona.  Päätöksellä on vahva Suomen Yrittäjien tuki, ja olemme näitä muutoksia edistäneet, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. 

–  Häiriömerkinnät vaikeuttavat suomalaisen arkea ja voivat estää yrityksen perustamisen. Muutos myös auttaa yrittäjän uuteen alkuun mahdollisen konkurssin jälkeen. Luottotietomerkintä on tyypillisesti esteenä yritystoiminnalle ja yrityksen perustamiselle, Suomen Yrittäjien Toivonen sanoo. 

Aiemmin maksuhäiriömerkintä on näkynyt velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan siitä huolimatta, että velka olisi jo maksettu. Maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun velka on suoritettu. Uudet maksuhäiriömerkinnät eivät myöskään enää pidennä vanhojen säilytysaikoja, sillä jokainen merkintä käsitellään omanaan. 

Esimerkiksi yritystoiminnassa tarvitaan tiettyjä peruspalveluita, kuten puhelin- ja nettiliittymiä, vakuutuksia, pankkitiliä ja pankkipalveluita. Ilman näitä yritystoiminnan harjoittaminen on usein mahdotonta. Näiden saannin maksuhäiriömerkinnät voivat estää. 

Vuoden 2020 lopussa noin 43 000 yrityksellä oli maksuhäiriömerkintä. 

–  Korona on myös vaikuttanut voimakkaasti yrittäjien ja yritysten maksukykyyn. Moni yritys on kamppaillut tilapäisten maksuvaikeuksien kanssa, mikä on johtanut maksuhäiriömerkintään.  

–  Yritysluottotietojen osalta merkittävän osan muodostavat trattaan perustuvat merkinnät. Trattaperintä on erittäin ankara yrityksille, koska lyhyessä ajassa yritys voi saada perinnän seurauksena maksuhäiriömerkinnän ilman viranomaisarviota. Senkin vuoksi on tärkeää, että myös yritysten maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja kohtuullistetaan. 

Toimia uuden alun edistämiseksi pitää jatkaa 

Uuden säädännön vaikutukset koskettavat niitä, jotka voivat suoriutua kaikista veloistaan nopeastikin. 

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä, että on syytä selvittää tarve säätää pienyritysten oikeudesta saada elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömät palvelut.  

Linjaus on erinomainen ja vastaa siihen huoleen, jota Suomen Yrittäjät on pitänyt viime aikoina esillä. Selvitys on käynnistettävä heti. Tämän kirjauksen tavoite on, että yrittäjän peruspalvelut olisivat saatavissa myös silloin, kun yrittäjällä on luottotiedoissa merkintä. 

–  Kaikki yrittäjät, yritykset tai yrittäjäksi haluavat eivät kykene heti tai kovin lyhyelläkään aikavälillä suoriutumaan kaikista veloista siten, että maksuhäiriömerkinnät poistettaisiin rekisteristä. Siksi on tärkeää, että tämä selvitys aloitetaan heti.