Mika Kuismanen SY pääekonomisti
Mitä korkeampi velka meillä on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon. Tämä on myös talouskasvulle haitallista, kun rahat valuvat velkarasituksen maksuun. Siksi asia huolestuttaa yrittäjiä, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.
Uutiset

Yrittäjät: Hallitukselta jää 144 miljardin velkataakka, miljardin säästötoimet tarvitaan nopeasti

Suomen Yrittäjät on hyvin huolissaan valtion holtittomasta velanotosta. Seuraavan hallituksen on aloitettava julkisen talouden vakauttaminen heti 700–800 miljoonan euron vuotuisilla sopeutustoimilla.

– Hallitukselta periytyy näillä tiedoin 144 miljardin velkataakka. Mitä enemmän velkaannumme, sitä vähemmän on liikkumavaraa ja mahdollisuuksia alentaa tulevaisuudessa työn ja yrittämisen verotusta, johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Velanotosta ja vastuun siirtämisestä seuraaville hallituksille päästävä eroon

Hallitus peri aloittaessaan 106 miljardin euroa valtionvelkaa. Tällä kaudella velkataakka lisääntyy lähes 40 miljardilla eurolla. 

– Jälleen kerran vastuu velasta siirtyy tuleville hallituksille. Näin on käynyt ennenkin. Tavasta on päästävä eroon, sillä muuten velkamäärä kasvaa hallitsemattomaksi.  

– Mitä korkeampi velka meillä on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon. Tämä on myös talouskasvulle haitallista, kun rahat valuvat velkarasituksen maksuun. Siksi asia huolestuttaa yrittäjiä. 

Säästötoimia tarvitaan vajaalla miljardilla per vuosi

Budjettiehdotuksessa julkisen talouden alijäämä pienenee väliaikaisesti johtuen verotulojen kasvusta ja koronatukitoimien vähenemisestä. Seuraavalla hallituskaudella velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy taas kasvuun.  

– Suhteutettuna talouden tilanteeseen ehdotus kahdeksan miljardin alijäämästä ensi vuodelle ei ole viisas.  

– Hallituksen tulisi vaalivuodesta huolimatta noudattaa talouspolitiikan arviointineuvoston suositusta ja aloittaa välittömästi sopeuttaminen 0,2–0,4 prosentilla suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Suomeksi tämä tarkoittaa vajaan miljardin euron vuotuisia leikkauksia. 

T&K-verokannustin ja 60 vuotta täyttäneiden työnteon kannustimet oikeasuuntaisia

Yrittäjät kannattaa budjettiesityksen toimia tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi sekä tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi.  

– Riihessä on pidettävä huolta siitä, että lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan aidosti käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta ensi vuodesta alkaen. Tuemme myös ehdotusta 60 miljoonan euron valtuutuksesta Business Finlandin veturiyritysrahoitukseen. 

Yrittäjät pitää myös positiivisena, että 60 vuotta täyttäneiden työnteon kannustimia parannetaan työtulovähennyksellä ja matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta jatketaan myös 2023.