Pääekonomisti Juhana Brotherus / Suomen Yrittäjät. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Yrittäjät: Budjetti vasta askel julkisen talouden korjaamisessa, varauduttava uusiin sopeutustoimiin

Hallituksen ensimmäinen budjetti tervehdyttää julkista taloutta odotettua vähemmän ja julkinen velka kasvaa ensi vuonna 11,5 miljardilla eurolla. ”Valtion velkaantuminen jatkuu suurena, vaikka verotulot kasvavat ja sopeutuksia tehdään perustellusti. Varovaisempi budjettilinja voi olla suhdannepoliittisesti perusteltua, mutta hallituksen on samalla varauduttava ohjelmaansa suurempiin säästöihin. Velkaantumisen kääntyminen laskuun hallituskaudella vaatii vielä uusia toimia. Rakennusalan ratkaisut ovat juuri nyt pk-yrittäjille tärkeitä”, pääekonomisti Juhana Brotherus Suomen Yrittäjistä sanoo.

”Budjetti sisältää maltillisen tuloveronkevennyksen pieni- ja keskituloisiin painottuen. Kevennys turvaa hieman ostovoimaa”, sanoo ekonomisti Petri Malinen.

Heikkenevä taloustilanne asettaa lisähaasteita hallitukselle. Mikäli taloutta ei saada pikaisesti käännettyä kasvu-uralle, saattaa edessä olla lisäsäästöjen tekemistä hallituskauden aikana. Paljon riippuu siitä, miten rakenteellista työllisyyttä saadaan nostettua työllisyysuudistuksilla sekä toisaalta t&k-panostukset saadaan tuottamaan kasvua talouteen.

”Esityksen 280 miljoonan euron panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat odotettuja ja tärkeitä. Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, että lisärahoitusta on kohdennettu erityisesti yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen”, Malinen toteaa.

Suomen Yrittäjät kiittää myös, että järjestön esitysten mukaisesti hallitus luopui työnantajille maksettavan perhevapaakorvauksen leikkauksesta ja lisäsi yksityisen hoidon Kela-korvauksia jonojen lyhentämiseksi.

Uudistukset työmarkkinoilla laitettava liikkeelle

Hallitusohjelma sisältää lukuisia vaikuttavia työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistuksia yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Yrittäjät odottaa, että uudistukset laitetaan välittömästi liikkeelle.

“Kunnianhimoinen työllisyystavoite edellyttää budjetin ja investointiohjelmien lisäksi hallitusohjelman työmarkkinatoimien tinkimätöntä toteutusta. Uudistuksissa ei saa lipsua, kun suhdanteista ei tule suurta vetoapua. Tärkeää on myös, että hallitus vähentää pk-yritysten hallinnollista taakkaa norminpurkutyöllä”, Brotherus sanoo.

Yrityksille rakennusalan helpotukset tervetulleita

Hallituksen rakentamista vauhdittavat toimet ovat monipuoliset, kuten myös haasteet, joita ala tällä hetkellä kohtaa.

”Rakennusalan toimia voidaan pitää oikeansuuntaisina ja perusteltuina. Joukossa on monta Yrittäjien esittämää ratkaisua, joilla pk-sektorin rakentajien tilannetta voidaan helpottaa, kuten esimerkiksi sujuvoittamalla rakentamisen lupaprosesseja ja toisaalta kuntien sääntelyn kohtuullistaminen MAL-sopimuksien kautta”, Malinen sanoo.

Maakuntalennot tärkeitä elinkeinoelämälle

Hallitus turvaa budjetissaan maakuntien lentoyhteyksiä 38 miljoonalla eurolla. ”Maakuntalentojen jatkaminen on perusteltu ratkaisu tässä tilanteessa, sillä se turvaa yritysten välittömät yhteydet maailmalla ja mahdollistaa samaan aikaan alkaa ohjata lentoja enemmän markkinaehtoiseksi niin, että valtion tukia tarvitaan jatkossa vähemmän”, sanoo Malinen.