Ukrainan sota vaikuttaa suomalaisyrityksiin monin tavoin.
Uutiset

Yrittäjägallup: Ukrainan sodalla laajasti vaikutuksia yrityksiin

Ukrainan sota vaikuttaa suomalaisyrityksiin laajimmin energian ja raaka-aineiden hinnan nousuna sekä epävarmuuden kasvun aiheuttamina tilausten menetyksinä, Yrittäjägallup osoittaa. – Parasta yritysten tukemista on vahvistaa Suomen turvallisuutta ja vakautta, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Yrittäjistä sanoo.

Energian hinnan noususta raportoi 34 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ja raaka-aineiden noususta 25 prosenttia yrityksistä. Lisäksi yksi viidestä yrityksestä raportoi kuljetuskustannusten noususta.

Yrittäjät myös kertovat yleisen epävarmuuden vähentäneen tilauksia (23 prosenttia).

– On selvää, että sota vaikuttaa kaikenkokoisiin yrityksiin maassamme. Nyt parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa Suomen vakaus muuttuneessa turvallisuusympäristössä. On pidettävä huoli siitä, että Suomeen uskalletaan jatkossakin sijoittaa, Pentikäinen sanoo.

Teollisuuden toimialalta energian hinnan noususta raportoi hieman yli puolet yrityksistä. Raaka-aineiden hintojen noususta raportoi teollisuuden ja rakentamisen toimialoilta noin 45 prosenttia yrityksistä.

Selvästi vähiten vaikutusta on palvelualoille, josta 35 prosenttia kertoo, että Ukrainan tilanteella ei ole merkitystä liiketoimintaan. Kaikista yrittäjistä 25 prosenttia raportoi, että kriisillä ei ole vaikutusta yrityksen toimintaan.

Yrittäjät tahtovat panostaa puolustukseen

Yrittäjistä 74 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen tulisi lisätä puolustusmenoja.

– Yrittäjien viesti on, että Suomen pitää lisätä puolustusmenoja ja tehdä järjestelyjä, jotka vahvistavat Suomen turvallisuutta. Kannatamme Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.

Lisäksi yrittäjistä 52 prosenttia toteaa, että Suomen tulee vahvistaa kriisin sietokykyään pienentämällä julkista velkaansa

– Kun on uhkaava naapuri, vahva talous vahvistaa kriisinsietokykyä.

Sodan vaikutukset koronaa lievemmät

Yrittäjistä puolet arvioi, että Ukrainan kriisin vaikutukset liiketoimintaan eivät ole koronapandemiaa merkittävämpiä.

– Moni yritys on edelleen vaikeassa asemassa koronan jäljiltä. Ukrainan kriisi vaikuttaa tämän hetken arvioiden mukaan vähemmän kuin koronapandemia.

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tutkimuksessa haastateltiin 4.3. – 9.3.2022 1293 yrityksen edustajaa. Virhemarginaali on +-2,8 % prosenttiyksikköä.