Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman. Valokuvaaja: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Yrittäjägallup: Kotitalousvähennys lisää työllisyyttä, merkitys kasvanut

Lähes puolet yrittäjistä arvioi kotitalousvähennyksen lisänneen työllisyyttä, kertoo tuore Yrittäjägallup.   – Kannustamme hallitusta harkitsemaan vähennyksen korotusten laajentamista työllisyystoimena ja varsinkin rakentamisen alan tukitoimena, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo.

48 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista arvioi, että kotitalousvähennys on lisännyt työllisyyttä. Lähes yhtä moni (41 prosenttia) uskoo kotitalousvähennyksen vähentäneen harmaata taloutta.  
 
Kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutus on yrittäjien mielestä selvästi kasvanut. Kun asiaa kysyttiin helmikuussa 2021, 32 prosenttia arvioi sen lisänneen työllisyyttä. Yli kymmenen henkeä työllistävistä 59 prosenttia arvioi kotitalousvähennyksen lisänneen työllisyyttä.  
 
Pk-yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi joulukuussa 1 240 pk-yritysten edustajaa.  
 
Kotitalousvähennyksen korotuksen arvioidaan hyödyttävän laajalti yrityksiä. Lähes joka neljäs (23 prosenttia) yritys arvioi, että vähennyksen korottamisesta olisi hyötyä yritykselle. Rakentamisen alan yrityksistä joka toinen (49 prosenttia) arvioi, että vähennyksen laajentaminen hyödyttäisi yritystä. 
 
Kotitalousvähennykseen kotitalous-, hoito- ja hoivatyön osalta tehty korotus on lisännyt kyseisiin töihin kohdistuvaa kysyntää. 22 prosenttia vastaajista kertoo, että vähennyksen korotus on lisännyt kysyntää. 
 
– Tulokset kokeilusta ovat rohkaisevia. Nämä kannustavat tekemään muutoksesta pysyvän ja laajentamaan sitä myös remonttitöihin. Kun rakentamisessa on tällä hetkellä erityisen vaikeaa, kotitalousvähennyksen korotuksella voisi kohdistetulla tavalla tukea toimialan selviämistä ja nousua, Hellman sanoo. 
 
Suomen Yrittäjät on aiemmin kritisoinut sitä, että asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt jätettiin korotuskokeilun ulkopuolelle. Samalla kuitenkin kotitalousvähennystä käytetään ylivoimaisesti eniten remontteihin. 
 
Kotitalousvähennyksen kotitalous-, hoito- ja hoivatyöhön tehty korotus on hyödyttänyt laajalti naisyrittäjiä, jotka ovat usein miesyrittäjiä ahtaammalla taloudellisesti. Lähes joka viides (19 prosenttia) naisyrittäjä kertoo laajennuksen lisänneen sen piirissä olevien töiden kysyntää. Erityisesti näin on tapahtunut nuorempien yrittäjien parissa. 
 
Kotitalousvähennys on myös laajalti hyödyttänyt yrityksiä. 16 prosenttia yrityksistä kertoo hyötyneensä vähennyksestä. Tämä tarkoittaa nykyisellä toimivien yritysten määritelmällä jopa noin 70 000 yritystä. Hyöty on laajentunut viime vuosina. Vielä vuonna 2021 11 prosenttia yrityksistä kertoi hyötyneensä kotitalousvähennyksestä. Laajemmin vähennyksestä ovat hyötyneet rakentamisen alan yritykset. Alan yrityksistä 40 prosenttia kertoo hyötyneensä vähennyksestä. 
 
Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
 
Näin kysyttiin 

Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 4.–12.12.2023.  Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.