Mikael Pentikäinen
Työnantajayrityksistä 73 prosenttia yli kymmenen henkilöä työllistävistä sanoo, että liitot ajavat omaa etuaan, ja 68 prosenttia, että liitoilla on liikaa valtaa.
Uutiset

Yrittäjägallup: Ammattiliitot eivät tunne yritysten arkea ja tekevät puoluepolitiikkaa 

Yrittäjillä on synkkä kuva ammattiliitoista. Yrittäjistä ja yritysten edustajista 60 prosenttia sanoo, että liitot ajavat omaa etuaan. – Tässä toteutuu vanha sananlasku: metsä vastaa niin kuin sinne huutaa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Yrittäjistä 56 prosenttia arvioi, että ammattiliitoilla on liikaa valtaa, 49 prosenttia kertoo liittojen tekevän puoluepolitiikkaa ja arvioi, että liittojen toimitsijat eivät tunne yritysten arkea. Vain viisi prosenttia sanoo, että liitot toimivat rakentavasti, ja kahdeksan prosenttia, että liitot tekevät, mitä työntekijät haluavat. 

Työnantajayrittäjien arviot ovat vielä synkempiä

Työnantajayrityksistä 73 prosenttia yli kymmenen henkilöä työllistävistä sanoo, että liitot ajavat omaa etuaan, ja 68 prosenttia, että liitoilla on liikaa valtaa. Yli puolet yli viisi työllistävistä arvioi, että liitot toimivat yrityksiä vastaan. 

– Ammattiliitot ovat omalla toiminnallaan aiheuttaneet siihen, että yrittäjät eivät tee liittojen kanssa mielellään yhteistyötä. Kun riittävästi uhkailee ja painostaa, yhteistyötä tehdään liittojen sijaan mieluummin suoraan oman henkilökunnan kanssa. 

– Yli puolet yrittäjistä sanoo, että liitot ajavat omaa etuaan. Ay-liike on yhä enemmän liittojen liike eikä työväen liike. 

AY-liikkeellä liikaa valtaa
Toimialakohtainen kyselytulos.

Kuva on sitä synkempi, mitä isommasta yrityksestä on kyse

Selvästi suurinta kritiikki on teollisuudessa ja sen jälkeen kaupassa. 43 prosenttia yrittäjistä moittii liittoja liiallisesti työtaisteluherkkyydestä. Yli viisi henkilöä työllistävistä 60 prosenttia sanoo, että liitot menevät liian herkästi työtaisteluun. 

Miesyrittäjät näkevät ammattiliittojen toiminnan selvästi synkempänä kuin naisyrittäjät. 

– Toivon, että yrittäjäkritiikki herättää liittoja itsetutkisteluun. Ei ole liittojen eikä varsinkaan niiden jäsenten etu, jos liittojen kanssa ei haluta tehdä yhteistyötä ja ne nähdään vain omia etujaan ajavina puoluepoliitikkoina. 

Kantar selvitti yritysten edustajien näkemyksiä ammattiliitosta Suomen Yrittäjien pyynnöstä elokuussa. Vastaajia oli 1011. Luottamusväli on +-3,1 prosenttiyksikköä. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä