Korkea koulutus ja ammattiasema sekä nuori ikä parantavat itseluottamusta teknologisen murroksen edetessä
Uutiset

Yli puolet uskoo kuuluvansa työelämän voittajiin digimuutoksen edetessä

YTK kysyi jäseniltään, kokevatko he kuuluvansa työelämän voittajiin vai häviäjiin uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, automatisaation ja sosiaalisen median muuttaessa työelämää. Lähes 17 000 vastaajasta* yli puolet (58 %) uskoo kuuluvansa työelämän muutoksen voittajiin. 

Luottavaisimmin tulevaan suhtauduttiin IT-alalla: 80 % alan vastaajista uskoi kuuluvansa työelämän voittajiin. Finanssialalla ja tutkimus-, kehittämis-, ja konsultointipalveluissa työskentelevistä lähes kolme neljästä koki kuuluvansa voittajiin. Myös mainos-, markkinointi- ja viestintäalalla sekä opetusalalla oltiin suhteellisen luottavaisia tulevaan (n. 60 %).

Voittajaksi itsensä laskevat perustelivat vastaustaan muun muassa näin:  

  • ”Tekoäly ei korvaa syliä päivähoidossa”
  • ”Leka, rälly ja hitsi ei muutu”  
  • ”Minulla on taidot hallussa ja lisäkoulutuksella oppii uutta.” 

Moni pelkää työn menettämistä tai työelämän kurjistumista 

Vaikka enemmistö vastaajista hyppäsi voittajien vaunuun, 41 % koki kuuluvansa työelämän häviäjiin uusien teknologioiden edessä. Negatiivisia arvioita perusteltiin esimerkiksi seuraavasti: 

  • ”Tekoäly ei kiinnosta ja some ahdistaa” 
  • ”Moni tekemäni työ on mahdollista automatisoida” 
  • ”Jos luovuuden arvostus kuolee, menetän työelämän voimavarani. Siitä tulee halpaa roskaa, jota voi tuottaa napin painalluksella.” 

Toimialakohtaisesti pessimistisimpiä tulevaisuutensa suhteen oltiin kuljetus-, varastointi-, ja liikennealalla, jossa 52 % koki kuuluvansa häviäjiin. Lakialalla toimivista puolet koki kuuluvansa häviäjiin. Myös kaupan alalla ja kunnan palveluksessa toimivista selvästi useampi kuin joka kolmas vastaaja laski itsensä työelämän häviäjiin. 

“Moni arvioi kuuluvansa työelämän häviäjiin siksi, että digitaaliset taidot ovat vähäisiä. Taitoja voi kuitenkin helposti kartuttaa, sillä erilaisia oppimisalustoja on paljon. Esimerkiksi YTK Työelämän jäsenillä on käytössään Eduhousen laaja verkkokoulutuskirjasto, jonka avulla taitojen päivittäminen onnistuu vaivattomasti”, kertoo YTK Työelämän johtaja Ilona Kangas

Johtajat ja asiantuntijat uskovat olevansa työelämän voittajia 

Kyselyn perusteella korkea ammattiasema ja koulutus lisäävät luottamusta omaan tulevaisuuteen. Johtavassa asemassa olevista vastaajista kolme neljästä uskoi kuuluvansa tulevaisuuden voittajiin. Asiantuntijoista tähän uskoi lähes yhtä moni (72 %). Työntekijöistä tasan puolet uskoi kuuluvansa voittajiin.  
 
Myös koulutustason vaikutus oli varsin suoraviivainen. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista voittajaksi itsensä laski kolme neljästä vastaajasta. Alemman korkeakoulutuksen suorittaneista 65 % ja toisen asteen tutkinnon suorittaneista voittajaksi itsensä luki 53 %. Peruskoulupohjalta työelämässä olevista 41 % uskoi kuuluvansa työelämän voittajiin.   
 
Nuoret uskoivat omaan tulevaisuuteen ja teknologioiden mahdollisuuksiin muita enemmän. 18–24-vuotiaista 77 % uskoi kuuluvansa voittajiin, 55–64-vuotiaista enää alle puolet (47 %) koki näin.  

Yli 65-vuotiaista vastaajista peräti 62 % uskoi kuuluvansa työelämän voittajiin. Monelle heistä syynä oli kuitenkin se, ettei enää tarvitse pysyä kyydissä. ”Eläkeikä pelastaa”, iloitsi eräs voittajaksi itsensä lukeva.
 
*Kysely lähetettiin sähköpostilla kaikille YTK:n jäsenille ja vastauksia saatiin 16 570. Kysely toteutettiin 5.10.–12.10.2023.  Lue aiheesta tarkemmin: https://ytk.fi/tietoa-meilta/ajankohtaista/yli-puolet-uskoo-kuuluvansa-tyoelaman-voittajiin-digimuutoksen-edessa