TES-sopimusoikeus
Määritelmään lasketaan sellaiset yksinyrittäjät, jotka ovat taloudellisessa riippuvuussuhteessa yhteen yritysasiakkaaseen ja saavat tältä keskimäärin vähintään puolet työansioistaan ja myös sellaiset yksinyrittäjät, jotka työskentelevät rinnakkain samoissa tai samankaltaisissa työtehtävissä yritysasiakkaan muun henkilökunnan kanssa, kertoo Helena Lamponen Akavasta.
Uutiset

Yksinyrittäjille uusia oikeuksia: mahdollisuus työehdoista sopimiseen ammattiliiton avustuksella

EU:n tuore linjaus tuo kollektiivisopimisen turvaa tietyin ehdoin myös yksinyrittäjien ulottuville. – Linjaus on historiallinen parannus heikossa asemassa yritysasiakkaaseensa nähden toimiville itsensätyöllistäjille, sanoo Akavan Erityisalat.

Euroopan komissio on tänä syksynä hyväksynyt ns. suuntaviivat EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksinyrittäjien työoloja koskeviin työehtosopimuksiin.

Suuntaviivoissa selvennetään, milloin tietyt yksinyrittäjät voivat yhdessä neuvotella ja sopia paremmista työoloista EU:n kilpailusääntöjä rikkomatta tai komission tähän toimintaan puuttumatta.

– EU myöntää vihdoin yksinyrittäjien usein alisteisen tai heikon aseman suhteessa heidän yritysasiakkaisiinsa ja tarjoaa työolojen parantamiskeinoksi työehtosopimustoimintaa, toteaa edunvalvonnan johtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

– Uudistus sallii myös ammattiliiton neuvotella yksinyrittäjien puolesta, jolloin hartiat levenevät. Tämä on todellinen mahdollisuus parantaa yksinyrittäjien työoloja ja kauan kaivattu edistysaskel.

– Yksinyrittäjien kollektiivisopimisen tukkeena on ollut tähän saakka tiukasti sovellettu EU:n perussopimuksen kilpailunrajoitussääntely. Sääntely korostaa yritysten vapaata kilpailua ja yksinyrittäjätkin ovat yrityksiä. Komission linjauksissa on nyt todettu, että osaan yksinyrittäjistä ei kohtuuden nimissä voida soveltaa tiukkaa yhdessä sopimisen kieltävää lainsäädäntöä silloin, kun sovittavat asiat koskevat työoloja, Lamponen selvittää.

Suuntaviivojen mukaan työoloja ovat muun muassa työstä maksettava korvaus, palkkiot ja bonukset, työajat ja työn teettämismallit, lomat, vapaat, työn fyysiset suorittamispaikat, työterveys ja -turvallisuus, vakuutukset ja sosiaaliturva sekä olosuhteet, joiden vallitessa yksinyrittäjillä on oikeus keskeyttää palvelujensa tarjoaminen tai joiden vallitessa vastapuolella on oikeus keskeyttää palvelujen käyttäminen. 

Keille TESsit sallitaan?

EU-komission työehtosopimukset sallivia suuntaviivoja sovelletaan tietyin ehdoin yksinyrittäjiin, jotka työskentelevät täysin yksin eivätkä palkkaa muita henkilöitä.

Työehtosopimuksiin eli TESseihin ovat jatkossa oikeutettuja esimerkiksi yksinyrittäjät, jotka ovat rinnastettavissa työntekijöihin.

Heitä ovat muun muassa sellaiset yksinyrittäjät, jotka ovat taloudellisessa riippuvuussuhteessa yhteen yritysasiakkaaseen ja saavat tältä keskimäärin vähintään puolet työansioistaan.

Määritelmään lasketaan myös sellaiset yksinyrittäjät, jotka työskentelevät rinnakkain samoissa tai samankaltaisissa työtehtävissä yritysasiakkaan muun henkilökunnan kanssa.

Oikeus työehtosopimustoimintaan on myös sellaisilla yksinyrittäjillä, jotka tarjoavat palveluja työtä välittävälle digialustalle tai sen kautta.

Komissiolla on suuntaviivoissa myös toinen lähestymiskulma

Se ei puutu, kun sellaiset yksinyrittäjät, jotka ovat heikossa neuvotteluasemassa asiakkaaseensa nähden, neuvottelevat ja solmivat työoloja koskevia tessejä. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi, kun vastapuolena on riittävän suuri yritys. Se ei myöskään puutu sellaiseen tes-toimintaan, jota itsenäiset ammatinharjoittajat toteuttavat kansallisen tai unionin lainsäädännön nojalla, mikä on määritelty tarkemmin suuntaviivoissa.

Komissio on ilmoittanut seuraavansa, miten syyskuussa lanseeratut suuntaviivat otetaan huomioon kansallisella tasolla.

– Suomessa suuntaviivojen piirissä olevat yksinyrittäjät ja heitä edustavat järjestöt arvoivat nyt tilannettaan edetä EU-komission mahdollistamalla alueella. Tämä koskee myös Akavan Erityisaloja ja jäsenistöämme, kertoo Lamponen.

EU:n suuntaviivat ovat osa toimia, joilla pyritään kohentamaan myös alustatyöntekijöiden työoloja.

– On kuitenkin huomionarvoista, että uuden linjaukset eivät rajoitu vain alustoihin vaan kaikkiin ”alisteisen aseman kriteerit” täyttäviin yksinyrittäjiin ja myös mm. heikon neuvotteluaseman tilanteisiin, Lamponen painottaa.

– Esimerkiksi Akavan Erityisalojen jäsenistössä EU:n linjaus on ilouutinen vaikkapa niille monille suuhygienistiyrittäjille, kääntäjille, tulkeille sekä kulttuurin ja viestinnän ammattilaisille, joita suuntaviivoissa todetut tilanteet koskevat.