Hiiliviisas yritys näkee oman toimintansa vaikutukset ilmastonmuutokseen.
Uutiset

Yhdessä hiiliviisaammaksi

Carbonwise on tarjonnut Turussa Kupittaan alueen yrityksille keinoja kehittää toimintaansa hiiliviisaammaksi ja taloudellisemmaksi.

Hiiliviisas yritys näkee oman toimintansa vaikutukset ilmastonmuutokseen, luo uusia toimia vähähiilisempään suuntaan sekä arvioi ja parantaa omia toimiaan taloudellista kannattavuutta unohtamatta.

Turun ammattikorkeakoulu on osana Carbonwise-hanketta yhdessä BusinessOulun ja Enter Espoon kanssa keväästä 2020 tarjonnut alueidensa yrityksille tietoa, miten yritys voi toimia tulevaisuudessa hiiliviisaasti.

Liikkeelle lähdettiin tutustumalla aiheeseen liittyviin käsitteisiin ja käsityksiin. Vaikka termit hiilineutraali, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki ovat paljon käytettyjä, on tärkeää, että kaikilla osallistujilla on sama ymmärrys sanan merkityksestä.

Yrityksille esiteltiin erilaisia hiilijalanjälkilaskentaan sopivia maksuttomia laskureita ja heidät tutustutettiin niiden käyttötarkoituksiin ja -tapoihin. Jotta voi aloittaa hiilijalanjälkensä pienentämisen, on ymmärrettävä oman yrityksen nykytila. Laskureita on tarjolla paljon erilaisia. Yrityksen näkökulmasta onkin tärkeää löytää sen tarpeisiin muuntautuva laskuri.

Tärkeää on ymmärtää myös hiilijalanjälkeä pienentävien tekojen vaikuttavuus. Jokaisella yrityksellä on omat vaikuttavimmat keinonsa hiilijalanjälkensä pienentämiseksi; on mahdotonta sanoa yleisluontoisesti, minkälaisia toimia yrityksen pitäisi tehdä.

Suurimpia hiilijalanjälkeä kasvattavia osa-alueita ovat energia, liikkuminen ja ruoka, joten näihin myös useimpien yritysten on hyvä keskittyä. Kun päästöjä on saatu vähennettyä, on vuorossa jäljelle jääneiden päästöjen kompensointi. Ja koko matkan ajan on tärkeää kertoa ulospäin, mitä tehdään ja miksi.

Jotta hiiliviisaus etenee yrityksessä, siihen on oltava johdon selkeä tuki, ja sen omistajuus on annettava tietylle henkilölle tai ryhmälle.

Beneten tavoitteena vaikuttaa asiakkaiden hiilikädenjälkeen

Turkulainen Benete tarjoaa hoitotyön ammattilaisille teknologista tukea, jonka avulla pystytään mittaamaan varsinkin ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksia. Beneten toimitusjohtajan Kari Bäckmanin kanssa olemme hankkeen alusta lähtien tehneet tiivistä yhteistyötä tapaamalla säännöllisesti.

Benete lähti mukaan Carbonwiseen useastakin syystä: Huoli ilmaston tilasta on todellinen, ja yrityksellä on vahva halu pitää huolta ihmisistä ja luonnosta. Myös oman hiiliviisauden tuominen näkyväksi koettiin kilpailuvaltiksi.

Merkittäväksi koettiin myös oman toimintaketjun tarkastelu: millä keinoin voi vaikuttaa omien sidosryhmien toimintaan, jotta käytettävät materiaalit ja toimituskanavat ovat mahdollisimman hiiliviisaita.

Kari Bäckmanin mukaan yksi suurimmista oivalluksista liittyy hiilikädenjälkeen. Hiilikädenjälki kuvaa positiivista vaikutusta toiselle osapuolelle tehtynä: asiakas pystyy kasvattamaan omaa hiilikädenjälkeään, kun ostaa vähähiilisempiä tuotteita tai palveluita.

– Laskemmekin juuri, miten Beneten tuottama palvelu voi kasvattaa asiakkaiden hiilikädenjälkeä, Kari kertoo.

Maarit Jaakola
asiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu