Virtual Reality
Virtuaaliteknologiasta ja -tuotannoista odotetaan lähivuosina muodostuvan kymmenien miljardien liiketoimintaa. Varsinais-Suomesta halutaan kansainvälisen tason virtuaalituotannon koulutus- ja kehityskeskus.
Uutiset

Virtuaalituotantojen määrä lisääntyy nopeasti, mutta osaajapula jarruttaa liiketoiminnan kasvua Suomessa

Varsinais-Suomesta halutaan kansainvälisen tason virtuaalituotannon koulutus- ja kehityskeskus. Virtuaaliset tuotannot tuovat uusia mahdollisuuksia maakunnan kaikille kärkialoille muun muassa suunnittelun, simulaatioiden, tuotekehityksen ja koulutuksen tarpeisiin, esimerkiksi meriteollisuuteen ja lääketeollisuuteen. 

Virtuaaliteknologia on nopeasti asettumassa monialaiseksi, kansainväliseksi kilpailutekijäksi. Turku Science Park Oy:n ja Turun ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa varaudutaan ennakoimaan sekä turvaamaan Varsinais-Suomen kärkiteollisuuden ja koulutussektoreiden virtuaaliloikkaa. Tavoitteena on lisätä alueellista AR- (Augmented Reality), VR- (Virtual Reality), ja XR- (Extended Reality)* osaamispääomaa maakunnan korkeakouluissa ja yrityksissä. 

– Virtuaalisuus voidaan nähdä tulevaisuudessa eri teollisuuden aloilla samanlaisena kilpailutekijänä kuin vastuullisuus tänä päivänä, ja esimerkiksi elokuva- ja tv-tuotannoissa se on jo nyt yksi nopeimmin kasvavista osa-alueista, sanoo elokuvakomissaari Teija Raninen Länsi-Suomen elokuvakomissiosta. 

Varsinais-Suomen virtuaaliloikkaan valmistaudutaan kansainväliseen huippuosaamiseen perustuvan koulutus- ja kehitysyhteistyön avulla. Yhteistyössä on mukana toimijoita muun muassa Yhdysvalloista, Latviasta, Alankomaista sekä Ruotsista. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Varsinais-Suomeen kansainväliseen yhteistyöhön perustuva, kansainvälisen tason virtuaalituotantojen koulutus- ja kehityskeskus.      

Virtuaaliteknologiasta ja -tuotannoista odotetaan lähivuosina muodostuvan kymmenien miljardien liiketoimintaa. Globaalin kehityksen suunnannäyttäjiä ovat muun muassa Facebook, Google, Sony ja Microsoft, jotka ovat panostaneet merkittävästi alan kehitystyöhön. 

Varsinais-Suomesta virtuaalituotannon koulutus- ja kehityskeskus -hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla (AKKE). 

  • Augmented Reality (AG) tarkoittaa ohjelmistotekniikka, joka laajentaa fyysistä maailmaamme lisäämällä siihen digitaalisia esineitä.
  • Virtual Reality (VR) tarkoittaa tapaa integroida digitaalisesti luodut sisällöt olemassa oleviin tiloihin.
  • Extended Reality (XR) tarkoittaa laajennettua todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR) sekä näiden erilaisia välimuotoja (MR). Yhteisenä nimittäjänä on siis tavoite luonnollisen tuntuisesta kokemuksesta joka on tuotettu tietokoneen avulla.