Suomen Tuulivoimayhdistys ry.
Uutiset

Vihreän siirtymän suurin investointipotentiaali on tuulivoimassa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) hanketarkastelun mukaan Suomeen on suunnitteilla yli 130 000 megawattia tuulivoimaa. Investointipotentiaalina hankemäärä tarkoittaa yli 200 miljardin euron investointeja. Näistä rakenteilla on jo merkittävä määrä investointeja, vuosien 2024 – 2025 aikana Suomeen on valmistumassa tuulivoimaa yli kolmen miljardin euron edestä. Tuulivoiman osuus teollisuuden kiinteistä investoinneista on ollut viime vuosina parhaimmillaan yli 25 prosenttia.

Energiamurroksen eteneminen vaatii suuren määrän puhdasta sähköntuotantoa ja tuulivoima itsessään on tällä hetkellä yksi Suomen merkittävimmistä investointikohteista. STY:n ylläpitämässä hankelistauksessa on tällä hetkellä noin 90 miljardin edestä suunnitteilla olevia maatuulivoimahankkeita ja merituulivoimainvestointien potentiaali liikkuu yli 170 miljardissa eurossa. Vaikka kaikki kehitteillä olevat hankkeet eivät tule toteutumaan, kertoo suunnitteilla olevien hankkeiden määrä tuulivoiman poikkeuksellisen valtavasta investointipotentiaalista muihin aloihin verrattuna.

”Suomen kilpailukyky vihreän siirtymän investointien houkuttelussa perustuu edulliseen tuulisähköön ja vahvaan tuulivoimahankkeiden portfolioon. Nämä kertovat teollisuuden investointeja suunnitteleville, että meillä on tarjolla puhdasta, edullista, uutta sähköntuotantoa. Tällä hetkellä tuulivoima onkin teollisuudenala, joka houkuttelee Suomeen eniten investointieuroja – parhaillaan rakenteilla olevat tuulivoimahankkeet tuovat meille yli kolmen miljardin investoinnit vuoden 2025 loppuun mennessä”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuulivoiman osuus teollisuuden kiinteistä investoinneista on ollut viimeisen viiden vuoden (2019 – 2023) aikana keskimäärin 15 prosenttia. Osuus oli korkeimmillaan vuonna 2022, jolloin peräti yli neljäsosa teollisuuden kiinteistä investoinneista tuli tuulivoimasta.

Vihreän siirtymän investointeihin vauhtia

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yleinen investointihalukkuus on tällä hetkellä laskussa mutta vihreä siirtymä luo mahdollisuuksia. ”Korkeat korot ja inflaatio sekä taloustilanteen heikkous ja yleisen epävarmuuden lisääntyminen vähentävät tällä hetkellä investointihalukkuutta kautta linjan. Akuutin suhdannetilanteen yli katsottaessa Suomelle avautuu kuitenkin ennennäkemättömiä investointimahdollisuuksia päästöttömään sähköön pohjaavissa teollisissa investoinneissa jo tällä vuosikymmenellä. Suomen kilpailuetu päästöttömässä sähkössä tuo perässään sähköä käyttäviä teollisia investointeja. Nyt on erityisen tärkeää vahvistaa Suomen kilpailukykyä vihreän siirtymän investointiympäristönä, jotta mahdollisimman suuri osa vireillä olevista investoinneista saataisiin toteutumaan Suomeen”, kommentoi EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi

Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen markkinaehtoisesti. Suomeen tähän mennessä rakennetusta 7 gigawatin (GW) tuulivoimatehosta yli 70 prosenttia on rakennettu ilman valtion taloudellista tukea. ”Tällä hetkellä Euroopassa on käynnissä kova kilpailu vihreän siirtymän investoinneista. Pienenä taloutena Suomi ei pysty houkuttelemaan investointeja lupaamalla taloudellista tukea, vaan edullisen markkinaehtoisen uuden sähköntuotannon lisäksi on syytä sujuvoittaa kaavoitusta ja luvitusta, sekä varmistaa veroratkaisut, joilla hankkeiden kannattavuutta voidaan parantaa. Merituulivoiman kiinteistöverotuksen saattaminen samalle viivalle maatuulivoiman kanssa olisi helposti toteutettava keino, jolla rohkaista investointeja eteenpäin. Samalla luomme veroteknisesti olosuhteet, joiden olisi myös mahdollista tuottaa enemmän verotuloja”, kiteyttää Mikkonen.

Suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden tilasto

Rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden lista