Toimituspäällikkö Sami Metelinen Kuva: Matti Rajala / EVA
Uutiset

Venäjä sekä elinkustannukset ja verotus suomalaisten mielestä maahanmuuton esteitä

Suomalaisista yli puolet pitää Suomen maantieteellistä sijaintia, Venäjän läheisyyttä sekä elinkustannuksia ja verotusta Suomeen maahanmuuton esteinä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Arvo- ja asennetutkimuksessa esitettiin 26 kohdan lista mahdollisista maahanmuuton vetovoima- ja estetekijöistä.

Ovatko seuraavat asiat Suomessa nykyisin maahanmuuton vetovoimatekijöitä vai esteitä maahanmuuttajan näkökulmasta arvioituna (%) Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Päättäjien näkökulmasta Suomen maantieteellistä sijaintia ja sääoloja kiinnostavampia ovat asiat, joihin politiikalla voi vaikuttaa. Yhteiskunnallisista kysymyksistä suurimmaksi maahanmuuton esteeksi suomalaisten silmissä piirtyvät elinkustannukset ja verotus, joita 52 prosenttia pitää maahanmuuton esteinä.

”Suomalaiset siis katsovat, että verotuksen ja elintason kokonaisuus ei houkuttele maahanmuuttajia Suomeen, vaan pikemminkin saa potentiaaliset tulijat miettimään kaksi kertaa, onko Suomi paras mahdollinen kohdemaa työn perässä muuttaville. Puolet suomalaisista pitääkin maan verotusta liian ankarana”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Vuonna 2021 Suomi oli OECD-maiden viidenneksi kovin verottaja 43 prosentin veroasteella, kun OECD:n keskimääräinen veroaste oli 34 prosenttia. Suomen hintataso oli OECD-maiden keskiarvoa korkeampi ja keskimääräinen palkkataso oli OECD-maiden keskiarvoa pienempi vuonna 2021.

Vetovoimatekijöiksi maahanmuuttajille suomalaiset arvioivat muun muassa suomalaisen luonnon, yhteiskunnan turvallisuuden ja vakauden, elinympäristön laadun, suomalaiset julkiset palvelut ja sosiaalituet sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.