Kuvassa Hanna Munter ja Petri Sjöblom. Kuva: Minna Kankare.
Uutiset

Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun yliopisto solmivat työelämäkumppanisopimuksen

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun yliopiston yhteistyö tiivistyy entisestään tiistaina 2.3.2022 solmitun työelämäkumppanisopimuksen myötä. Tähän asti organisaatiot ovat tehneet menestykkäästi yhteistyötä mm. erilaisten hankkeiden ja projektien muodossa. Uusi kumppanisopimus toimii pohjana Turun yliopiston työelämäpalveluiden ja yrittäjäjärjestön pitkäjänteiselle yhteistyölle, jonka tavoitteena on luoda kattavat yhteydet eri koulutusalojen opiskelijoihin ja edistää ennakoivaa työtä osaamisen kasvattamiseksi.

– Tiivis yhteistyö koulutuskumppaneidemme kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia, niin tässä tapauksessa Turun yliopistoa ja sen opiskelijoita, kuin alueen yrityksiä ja muuta elinkeinoelämää. Tavoitteenamme on, että tämän päivän koulutus vastaa myös huomispäivän työelämän tarpeisiin, toteaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Työelämässä tapahtunut murros ja yksinyrittäjyyden merkittävä lisääntyminen on huomioitu myös Turun yliopistossa, jossa tiedostetaan yrittäjyyden olevan vaihtoehto yhä useammalle myös akateemisen koulutuksen saaneelle osaajalle. Vaikka kaikista ei pyritäkään luomaan yrittäjiä, ovat yrittäjähenkisyys ja -asenne tämän päivän työelämässä isoja valttikortteja, usein jopa edellytys.

– Suomessa on pitkään ajateltu, että työntekijällä tulee olla koulutus juuri yrityksen toimimalle alalle. Näen kuitenkin, että erityisesti generalistialojen opiskelijoilla on paljon annettavaa yrityksille, vaikka oma koulutus ei juuri olisikaan ko. alalta. Tässä yliopiston on kannettava vastuu siitä, että opiskelijoilla on ennen kaikkea valmiudet oppia lisää työpaikalla ja hyödyntää omaa jo olemassa olevaa osaamistaan kokonaisvaltaisesti, Turun yliopiston opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom korostaa.

Yrittäjäjärjestö toivoo yhteistyön tuovan konkreettisia eväitä, joilla auttaa alueen yrityksiä ennakointityössä ja valmistautumisessa mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin.

– Rahoitusmarkkinoilla on nähtävillä kehitys, jossa rahoittajat kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota vastuullisuuskysymyksiin. Tämä kehitys on sinänsä positiivinen, mutta aiheuttaa varmasti yrittäjäkentässä myös harmaita hiuksia. Erityisesti pienissä yrityksissä ei välttämättä ole resursseja paneutua näihin kysymyksiin. Tässä työssä voi yliopisto ja sen opiskelijat tarjota osaamistaan, Munter sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio pitää tärkeänä, että yliopiston ja yritysten välistä kommunikointia lisätään entisestään ja rima yhteydenottoon pidetään mahdollisimman matalana.

– Moni yrittäjä saattaa kokea yliopiston hieman kasvottomana ja kynnyksen omien näkemysten sekä kokemusten esille tuontiin liian korkeana. Tämän eteen teemme päivittäin töitä kumppaniemme kanssa, jotta työelämälähtöisyyttä voidaan aidosti lisätä opinnoissa, Vainio lisää.