Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat tänä vuonna pääosin korkeammat kuin ennen koronaa.
Uutiset

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2022: Yrittäjien usko talouden kasvuun palasi

Yrittäjien talousodotukset ovat tulleet rakettimaisesti ylöspäin viime vuodesta Maakuntaennusteessa käytetyillä kasvun mittareilla – liikevaihto-, kannattavuus- ja henkilöstön määrän odotukset sekä investointiaikeet. Vuodesta 2019 lähtien laskussa olleet talousodotukset ovat kääntyneet merkittävään nousuun erityisesti viime vuodesta, joka oli talousodotuksiltaan ennätysalhainen. Korona on vaikuttanut varsinaissuomalaisten yritysten liiketoimintaan ja toimintatapoihin varsin maltillisesti Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perusteella.

 Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat tänä vuonna pääosin korkeammat kuin ennen koronaa. Vain investointiaikeissa ollaan samalla tasolla kuin vuoden 2020 Maakuntaennusteessa. Maakuntaennusteen kysely toteutettiin vuoden 2021 marraskuussa, ennen kuin omikron-virusmuunnos rantautui Varsinais-Suomeen.

– Näyttää siltä, että varsinaissuomalaiset yrittäjät uskovat viime vuodeksi ennakoimiensa huonojen aikojen olevan ohi ja yrittäjät ovat löytäneet uuden vaihteen viime vuoden synkistä tunnelmista. Vaikka koronatilanteen aiheuttama epävarmuus jatkuu, talousodotukset näyttävät kääntyneen nousuun ja yrittäjien talousodotukset vuodelle 2022 ovat erittäin toiveikkaita, kommentoi OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne vuoden 2022 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksia.

Liikevaihto-odotusten saldoluku on tänä vuonna 32, kannattavuusodotusten saldoluku on 21, henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 15 ja investointiaikeiden saldoluku on 5. Saldoluvut ovat nousseet viime vuodesta kaksinumeroisilla kasvuluvuilla.

– Yrittäjät ennakoivat erityisesti uusien työpaikkojen määrän kasvavan ja henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat toiseksi korkeimmat koko Maakuntaennusteen historian aikana. Edellisen kerran näin korkeita henkilöstön määrän kasvuodotuksia nähtiin vuosina 2007 ja 2008, vahvistaa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Kasvu ulottuu kaikkiin seutukuntiin ja eri toimialoille

Myös kaikkien viiden seutukunnan liikevaihto-odotukset, kannattavuusodotukset ja henkilöstön määrän odotukset ovat tänä vuonna niin ikään merkittävässä nousussa, kun suunta oli viime vuonna täysin päinvastainen. Investointiaikeet ovat tänä vuonna kaksijakoiset seutukuntakohtaisessa vertailussa. Turunmaalla, Turun seudulla ja Vakka-Suomessa investointien kokonaismäärän voidaan odottaa kasvavan, kun Salon seudulla ja Loimaan seudulla investointien kokonaismäärä ei Maakuntaennusteen kyselyn perusteella kasva, vaikka tilanne on toiveikkaampi kuin viime vuonna.

Myös toimialakohtainen vertailu ja yritysten vertailu eri yrityskokoluokissa luo valoisan kuvan alkaneeseen vuoteen. Eri toimialojen talousodotukset ovat viimevuotista korkeammalla pois lukien maa-, kala- ja riistatalouden kannattavuusodotukset. Myös eri yrityskokoluokkia vertailtaessa talousodotukset ovat nousseet viime vuodesta. Selvästi toiveikkaimpia talousodotuksissaan ovat yli 50 henkilöä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden liikevaihto on 2–4,99 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteeseen vastanneet yrittäjät ennakoivat luovansa keskimäärin 718 uutta työpaikkaa. Kun tämä suhteutetaan kaikkiin Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiin tarkoittaa tämä, että uusia työpaikkoja voi syntyä tänäkin vuonna yrittäjien jäsenyrityksissä lähes 7 000. Arvio uusien työpaikkojen syntymisestä on ennätyskorkealla, mikä vahvistaa entisestään varsinaissuomalaisten pk-yritysten ja Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyritysten roolia maakunnan talouskasvun vauhdittamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa.

Maakuntaennusteen tulokset osoittavat, että pankkiluotto on yrittäjälle tärkein rahoitusmuoto silloin, kun yrityksellä on tarve ulkoiselle rahoitukselle. Investointinsa yrittäjät pyrkivät kuitenkin hoitamaan pääosin tulorahoituksella tai tulorahoituksen ja lainarahan yhdistelmällä. Osuuspankilla on vankka asema tärkeimpänä yrittäjäpankkina Varsinais-Suomessa. Yrittäjät arvostavat aiempien vuosien tapaan henkilökohtaisen palvelun laatua eniten, kun he valitsevat pankkia tai vahinkovakuutusyhtiötä kumppanikseen.

Yrittäjäystävällisin kunta valikoitui vanhojen tuttujen joukosta

Varsinais-Suomen yrittäjyysilmapiiri on aavistuksen korkeammalla kuin viime vuonna. Seutukuntien vertailussa yrittäjyysilmapiiriarviot ovat niin ikään nousseet viime vuodesta kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Loimaan seudulla ja Vakka-Suomessa. Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö on myös arvioitu paremmaksi kuin viime vuonna koko maakunnassa ja kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Turun seudulla.

Viiden kärki yrittäjyysilmapiiriarvioissa on tänä vuonna Lieto, Naantali, Kaarina, Paimio ja Salo. Yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö on arvioitu parhaimmaksi Naantalissa ja viiden kärjessä ovat lisäksi Lieto, Paimio, Kaarina ja Salo. Eniten kunnan ja yritysten välisen yhteistyön on arvioitu parantuneen Paraisilla.

Koronasta huolimatta moni näkee mahdollisuuksia myös kasvulle

Varsinaissuomalaisista yrittäjistä noin joka kolmas kertoo, että koronan merkittävin vaikutus yrityksen liiketoimintaan oli liiketoiminnan pieneneminen. Noin joka viidennellä yrityksellä merkittävin vaikutus oli liiketoiminnan kasvu. Vajaa kolmannes vastaajista kertoo, ettei korona muuttanut mitenkään hänen yrityksensä liiketoimintaa. Merkittävimmäksi kasvun esteeksi pandemian jälkeen nousee työvoiman saatavuus, jota pitää suurimpana kasvun esteenä noin joka viides vastaaja.

– Huomioitavaa on, että tämänhetkisen pandemiatilanteen ja omikronvariantin aiheuttamat muutokset eivät näy tuloksissa ja uusilla rajoituksilla voi olla aiempaa kovempia vaikutuksia jäsenyrityksiimme, sanoo Hanna Munter.

Noin puolet Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen vastaajista kertoo, että korona ei muuttanut yrityksen toimintatapoja tai käytäntöjä pysyvästi. Merkittävimmät muutokset toimintatapoihin ovat olleet matkustamisen pysyvä väheneminen ja etätyön lisääntyminen.

Tutustu vuoden 2022 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen e-julkaisuun ja www.maakuntaennuste.fi

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 29. kerran. Vuoden 2022 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.−15.11.2021 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7.336 jäsenelle, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa Varsinais-Suomen Yrittäjien käyttöön. Heistä 10,7 prosenttia eli 786 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin.