Piikkiön puutarhantutkimuskeskuksen päärakennus ja ruokala. Kirsti Virkki
Uutiset

Varsinais-Suomen ELY-keskus suojeli Piikkiön puutarhantutkimuslaitoksen arvokasta rakennuskantaa puutarhoineen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 16.10.2023 päätöksen, että  Luonnonvarakeskuksen Piikkiön puutarhantutkimuslaitos (Yltöinen) suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla. Suojeluasia otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta 17.2.2021.

Suojeluprosessin aikana on kuultu Museovirastoa, Varsinais-Suomen liittoa, Kaarinan kaupunkia, kiinteistön ja rakennusten omistajaa ja haltijaa sekä naapureita. Suojelupäätös koskee päärakennusta, ruokalaa, johtajan asuinrakennusta, työväen ja työnjohtajien asuinrakennuksia, verstasrakennusta, hirsiaittaa, luhtia, hedelmätaloa, taimivarastoa sekä muuntajaa. Suojelu kohdistuu myös puutarhaan ja sen rakenteisiin. Kaikkien edellä mainittujen rakennusten ulkoasu on suojeltu. Lisäksi suojeltiin osia päärakennuksen ja johtajan asuinrakennuksen kiinteästä sisustuksesta.

Yltöisten tila on ollut keskiaikainen perintötila, kruununtalo ja toiminut rälssitilana 1600-luvulla, minkä jälkeen tila on ollut valtion omistuksessa sotilasvirkatalona. Eri aikakausilta peräisin oleva rakennusperintö kuvastaa kruunun virkatalon tilakeskuksen muutosta valtion tutkimuslaitokseksi ja vanha rakennuskanta yhdessä uudemman kanssa muodostaa merkittävän maisemallisen kokonaisuuden viljelymaisemaan ja raittimaisen Toivonlinnantien varteen.

Piikkiön puutarhantutkimuslaitoksen johtajan asuinrakennus. Kirsti Virkki

Alueen vanhempaa rakennuskantaa edustaa Männistön mäkitupa 1850-luvulta ja kaksi 1800-luvun hirsiaittaa, joista 1816 rakennettu luhtiaitta on alueen vanhin rakennus. Arkkitehti Otto-Iivari Meurman on suunnitellut vuodelta 1930 olevan klassismia edustavan uuden päärakennuksen ja myös vuodelta 1935 olevan funktionalismia edustavan ruokalan. Meurman laati myös koko aluetta koskevan yleissuunnitelman. Sotien jälkeen arkkitehti Aarne Ervi suunnitteli alueelle vuonna 1949 valmistuneen modernia asuntosuunnittelua edustavan johtajan asuintalon.

1920-luvulla perustettu Piikkiön puutarhatutkimuslaitos eri-ikäisine rakennuksineen ja puutarhoineen on edustava esimerkki valtion harjoittamasta maatalouden ja kasvituotannon tutkimustoiminnasta. Tutkimuslaitos edustaa myös sen pitkäaikaisen johtajan Olavi Meurmanin, kohteen rakennuskantaa suunnitelleen arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin veljen, ansioita puutarha-alan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Suojelupäätös ei ole vielä lainvoimainen.