Turku on yhdessä 22 muun varsinaissuomalaisen kunnan kanssa päättänyt Turun työllisyysalueen perustamisesta.
Uutiset

Varsinais-Suomeen 23 kunnan yhteinen työllisyysalue

Turku on yhdessä 22 muun varsinaissuomalaisen kunnan kanssa päättänyt Turun työllisyysalueen perustamisesta. Työllisyysaluetta koskeva yhteistoimintasopimus on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle määräajassa tiistaina 31.10.2023. Turun työllisyysalueen väestöpohja on 420 000 asukasta ja työvoimapohja yli 200 000 henkeä. Työllisyysalue on Suomen kolmanneksi suurin Helsingin kaupungin ja Tampereen seudun työllisyysalueen jälkeen. 

Turun työllisyysaluetta koskevan päätöksen taustalla on lakiuudistus, joka siirtää julkiset työvoimapalvelut kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Samalla valtiolla tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella. Uudistuksella halutaan parantaa osaavan työvoiman saatavuutta sekä nopeuttaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 

Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Turun kaupunki, jolle osa palveluista ja tehtävistä keskitetään. Palveluja tarjotaan jatkossa Valtion Virastotalon sijaan Yliopistonkatu 27:n toimipisteestä. Lakisääteisiä palveluja voivat tarjota myös muut työllisyysalueen kunnat. 

”Sopimuksella Turun työllisyysalueesta on haluttu varmistaa, että palvelut saadaan vietyä lähelle asiakkaita osaksi kuntien muita elinvoimapalveluja”, kertoo Turun kaupungin muutosjohtaja Pipa Turvanen. ”Erityistä huomiota kiinnitämme siihen, että jatkossa työllisyys-, yritys- ja koulutuspalvelut lyövät nykyistä paremmin kättä. Varsinais-Suomen työttömistä noin 60 prosentilla työmarkkinoille pääsyn vaikeudet liittyvät koulutuspohjaan”, Turvanen jatkaa.

Työllisyysalueetta koskevan yhteistoimintasopimuksen valmisteluun ovat kuntien lisäksi osallistuneet Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. ”Varsinaissuomalaisittain olemme kääntäneet uuden sivun kuntayhteistyössä. Lisäksi haluan kuntien puolesta kiittää TE-toimistoa ja ELY-keskusta erittäin sujuvasta yhteisestä valmistelusta”.

Tietoa Turun työllisyysalueesta

Turun työllisyysalueen valmistelu käynnistyi toukokuussa 2023. Valmisteluun ovat osallistuneet Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Kustavin kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kaupunki, Loimaan kaupunki, Maskun kunta, Mynämäen kunta, Naantalin kaupunki, Nousiaisten kunta, Oripään kunta, Paimion kaupunki, Paraisten kaupunki, Pyhärannan kunta, Pöytyän kunta, Raision kaupunki, Rusko kunta, Sauvon kunta, Taivassalon kunta, Turun kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki ja Vehmaan kunta. Valmistelua on koordinoinut Turun kaupunki. Kaikki valmisteluun osallistuneet kunnat ovat hyväksyneet Turun työllisyysaluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen syys-lokakuun 2023 aikana. Lisätietoja yhteistoimintasopimuksesta, ks. Turun kaupunginvaltuustoon päätös 23.10.2023 § 206. Varsinais-Suomeen perustetaan myös toinen työllisyysalue. Salon työllisyysalueeseen kuuluvat Salon kaupunki, Someron kaupunki, Kosken Tl kunta ja Marttilan kunta.