Sanna-Mari Krappe
Hyvä tietää, kumppanuus

Vakuuta ne asiat, joihin vahingon sattuessa yrityksesi käteisvarat eivät riitä

Vesivahingon aiheuttama yrityksen toiminnan keskeytyminen tai yrittäjän yllättävä syöpädiagnoosi. Ikäviä asioita on ikävä miettiä, mutta minimoidakseen riskejä sekä yrityksen että yrittäjän itsensä osalta, kannattaa niitä kuitenkin aika ajoin tosissaan pohtia. Kartoittamalla mahdolliset riskit ja tarkastamalla vakuutusten kattavuuden nykytilanteessa varmistaa sen, että yrityksen toiminta jatkuu ja yrittäjän talous pysyy kunnossa, toi elämä sitten eteen millaisia haasteita tahansa.

Yrittäjien vakuutuksista puhuttaessa päällimmäiseksi nousee usein YEL-vakuutus. YEL-vakuutus on lakisääteinen eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. YEL-maksut ja tuleva työeläke perustuvat YEL-työtuloon. Eläkkeen lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa myös esimerkiksi mahdolliseen Kelan päivärahaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja ammatilliseen kuntoutukseen. Käytännössä voi todeta, että YEL-vakuutuksen varaan rakentuu koko yrittäjän elämän mittainen talouden turva.

  • Monesti etenkin aloittava yrittäjä säästää omasta vakuutusturvastaan ja lähtee liikkeelle minimitason turvalla. Usein muulle henkilöstölle otetaan toiminnan vakiintuessa ja laajentuessa lisäturvaa, mutta oma turva jätetään alhaiselle tasolle, tietää 20-vuotisen kokemuksen perusteella LähiTapiola Varsinais-Suomen avainasiakaspäällikkö Sanna-Mari Krappe.

YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän eläketurvaa, mutta yrittäjän oman sosiaaliturvan kannalta YELin lisäksi toinen tärkeä vakuutus on myös työtuloon perustuva yrittäjän tapaturmavakuutus. Näillä yrittäjä selviää Krappen mukaan jo pitkälle.

  • Niin yrittäjän itsensä kuin koko yrityksen toimivuuden kannalta on tärkeää, että yrittäjän turva on varmistettu muun muassa sairastumisen ja tapaturmien varalta. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, sanoo Krappe.

Lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutusturvan lisäksi tarjolla on niin yrittäjälle kuin yrityksen henkilöstöllekin useita erilaisia vapaaehtoisia henkilövakuutuksia. Jotta yrityksen toiminnan jatkuvuus ja riittävä toimeentulo pystytään varmistamaan myös vahinkotilanteissa, kannattaa turvien tarve kartoittaa vakuutusyhtiön asiantuntijan kanssa. Näin löytyvät helpoiten itselle sopivimmat vaihtoehdot.

Jos vahinko sattuu, mutta yrityksen kassasta loppuvat rahat, miten selvitä pahimman tilanteen yli?

  • Yritystoiminta voi keskeytyä esimerkiksi yrityksen toimitilassa tapahtuvan vesi- tai palovahingon, avainasemassa olevan työkoneen rikkoutumisen tai avainhenkilön sairastumisen takia. Näissä tilanteissa suhteellisen harvalla yrityksellä on kassassa riittävästi likvidiä rahaa korvaamaan toiminnan keskeytymisestä aiheutuvaa katemenetystä, etenkin jos toiminta keskeytyy isomman vahingon takia pitkäksi aikaa. Vakuutuksilla näihinkin tilanteisiin voi onneksi varautua, kertoo Krappe.

Toiminnan keskeytymiseen on tarjolla yrityskeskeytysturva, jossa voidaan vakuuttaa yrityksen toiminnan luonteen mukaan parhaiten toimivaa vaihtoehtoa, joko katemenetystä tai keskeytymisestä aiheutuvia ylimääräisiä kuluja kuten väliaikaiset vuokrakulut tai ylityökulut.  

Työkyvyttömyysturvalla taas varmistetaan pitkänkin sairauden kohdalla riittävä toimeentulo. Lyhyemmistä sairausjaksoista pääosin selvitään, mutta kun Kelan tuen varassa olisi pärjättävä kuukausia, voi monelle tulla ongelmia, ellei riittäviä säästöjä ole käytettävissä.

  • Vaikka yrittäjän mielestä oma sairastuminen tai vahinkotilanne on voinut tuntua vakuutusten teon hetkellä kaukaiselta ajatukselta, on hän vahingon tapahtuessa ollut äärimmäisen tyytyväinen, että vakuutusturva tuli kartoitettua ja laitettua kuntoon. Olen saanut palautetta, miten vakavan sairauden kertakorvausturva on auttanut asiakasta pääsemään parhaaseen mahdolliseen hoitoon heti esimerkiksi syöpädiagnoosin jälkeen. Tällaiset tositarinat pysäyttävät kyllä kerta toisensa jälkeen ja konkretisoivat oikeanlaisen vakuuttamisen merkityksen, sanoo Krappe.

Jos nyt huomaa, että oman yrityksen turva ei ole ehkä ihan ajan tasalla, miten kannattaa toimia?

Sanna-Mari Krappe muistuttaa, että mikäli oman vakuutusturvan tai yrityksen henkilöstön vakuutusturvan tilanne ja kattavuus mietityttää, kannattaa vakuutusyhtiön asiantuntijoihin ottaa ehdottomasti matalalla kynnyksellä yhteyttä.

  • Kaikki yritykset ja yrittäjät eivät toki tarvitse kaikkia vakuutusturvia ja turvan tarpeen laajuus vaihtelee yrityksen mm. koon, toimialan ja kasvunäkymien mukaan. Sopiva kokonaisuus selviää vakuutusyhtiön asiantuntijan kanssa keskustellen.

LähiTapiola Varsinais-Suomi

Yhteystiedot