Parkinsonin tauti
Dopamiinikuvantamista isotooppimenetelmällä käytetään monissa maissa Parkinsonin taudin diagnostiikan apuvälineenä. Laura Saaren tutkimustulokset auttavat ymmärtämään kuvaustulosten yksilöllistä vaihtelua ja yhteyttä potilaiden oireisiin. 
Uutiset

Väitöstutkimus: Aivojen sisäosien mustatumakkeen solujen vähentyminen on keskeinen syy Parkinsonin tautia sairastavien masennukselle.

Laura Saari selvitti Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa mustatumakkeen solumäärien yhteyttä aivojen kuvantamistutkimuksiin ja Parkinsonin tautia sairastavien henkilöiden oireisiin. 

Mustatumakkeen, eli substantia nigran, on jo aiemmin tiedetty liittyvän Parkinsonin taudin keskeisiin lihasoireisiin, kuten lihasjäykkyyteen, liikkeiden hitauteen ja vapinaan. Laura Saari osoitti tuoreessa väitöstutkimuksessaan, että mustatumake säätelee tärkeällä tavalla myös Parkinson-potilaiden mielialaoireita. 

– Mustatumakkeen dopamiinia tuottavia soluja oli selvästi vähemmän masennuksesta kärsivillä potilailla verrattuna potilaisiin, joilla masennusta ei ollut. Ero ei selittynyt esimerkiksi taudin kestolla, lääkityksellä eikä lihasoireiden vaikeusasteella. Tutkimukseni tulos valaisee masennuksen mekanismeja ja luo mahdollisuuksia uusille hoitotutkimuksille, Saari kertoo. 

Väitöstutkimus perustuu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 2002–2016 välillä tehtyihin 73:n parkinsonismia sairastaneen potilaan kuvantamistutkimuksiin, kuoleman jälkeisiin neuropatologisiin tutkimuksiin ja potilastietojärjestelmistä kerättyihin tietoihin. 

Dopamiinitoiminnan mittaus ei ennusta mustatumakkeen dopamiinia tuottavien hermosolujen määrää

Saari osoitti tutkimuksessaan myös, että dopamiinitoimintaa mittaava aivojen isotooppikuvaus yksifotoniemissiotomografialla eli SPECT:llä ei ennusta mustatumakkeen dopamiinia tuottavien hermosolujen määrää. 

– Tieto on tärkeä huomioida tulevaisuudessa hoitotutkimuksien kuvantamisseurantaa suunniteltaessa, Saari huomauttaa. 

Tutkimuksessaan Saari vertasi kahdeltakymmeneltä potilaalta elinaikana tehtyjen dopamiinikuvantamisten tuloksia kuoleman jälkeen keskiaivoissa nähtäviin solumääriin. 

– Dopamiinikuvantaminen näyttää siis heijastavan ennemmin jäljellä olevien dopamiinia tuottavien hermosolujen toimintaa kuin niiden määrää, Saari sanoo. 

Dopamiinikuvantamista isotooppimenetelmällä käytetään monissa maissa Parkinsonin taudin diagnostiikan apuvälineenä. Saaren tutkimustulokset auttavat ymmärtämään kuvaustulosten yksilöllistä vaihtelua ja yhteyttä potilaiden oireisiin. 

– Parkinsonin taudin synnyssä on vielä selventämättömiä asioita. Sairauden tutkiminen on tärkeää, jotta opitaan ymmärtämään sen perusmekanismeja ja löydetään mahdollisia lääkehoitokohteita. Erityisesti Parkinsonin taudin esivaiheeseen ajoittuville tutkimuksille olisi tarvetta, Saari toteaa.