Lean-menetelmä
Prosessitehokkaana insinöörinä Antti Leijala on tuotteistanut väitöstutkimuksensa annin jo ennen sen valmistumista. Tuotteen nimi on UltraLeanSales. Kuva: Bakery Oy.
Uutiset

Uusi itseoppiva sovellus myyntiprosessin ja kohderyhmien ostokäyttäytymisen analysointiin

Lean-johtamisen malli on tuttu tuotannon tehostamisessa, mutta Lean-oppeja ei ole juurikaan sovellettu tarjousten voittoprosentin parantamiseen. UltraLeanBusiness Oy on tuotteistanut tiedolla johtamisen mallin itseoppivaksi prosessiksi, joka perustuu asiakkaan ostoprosessien tuntemiseen.

– Kun tunnetaan asiakkaan ostokäyttäytyminen, niin silloin voidaan myynnin mittarit ja työkalut yhdistää analyyttiseen ajatteluun ja jatkuvaan oppimiseen Lean-periaatteiden mukaisesti, sanoo UltraLeanBusiness Oy:n toimitusjohtaja, kouluttaja ja tietokirjailija Antti Leijala.

Leijala on erikoistunut työssään asiakkaidensa myynnin kasvattamiseen tehokkaalla ostokäyttäytymisen analysoinnilla. Hänen lempilapsensa ovat automaatio ja tekoäly, jotka ovat ahkeria ja kustannustehokkaita apulaisia myös myynnin ja hinnoittelun tehostamisessa.

Uusi ostoprosessia mallintava sovellus tehty väitöskirja-aineiston pohjalta

Vain harvoissa yrityksissä tunnetaan asiakkaan ostokäyttäytyminen riittävän hyvin. Leijalan mukaan resursseja saatetaan tuhlata hulvattomasti myynnin erilaisiin vaiheisiin ja myyntiprosessien tarkasteluun sekä niistä oppimiseen.

– Jos ei tunneta asiakkaan ostokäyttäytymistä, ja etenkin ostamisen juurisyitä, niin rajalliset resurssit voivat mennä Kankkulan kaivoon, huomauttaa väitöskirjaa ostoprosesseista ja myynnin tiedolla johtamisesta tekevä Leijala.

Prosessitehokkaana insinöörinä hän on tuotteistanut väitöstutkimuksensa annin jo ennen sen valmistumista. Tuotteen nimi on UltraLeanSales.

Sovelluksen taustalla on systemaattinen, digitaalinen ja pitkälle automatisoitu tiedonkeruu.

– Riittää kun systemaattisen mallin mukaan kerätään tietoa voittamisen ja häviämisen juurisyistä – ja tuodaan tieto helposti ymmärrettävään muotoon voittotodennäköisyyden kasvattamiseksi. B2B-yrityksissä ei enää tarvitse hakata päätä samaan seinään vaan opitaan voittamisen resepti. Vastaavalla logiikalla myös Amazonin taustalla oleva tekoäly analysoi ostokäyttäytymisen massatietoa, Leijala perustelee.

Markkinatutkimuksia ei tarvita, jos asiakkaan pään sisälle päästään helpommin

Markkinatutkimuksia käytetään tyypillisimmillään uusien markkinoiden valloitustilanteissa. Niiden avulla tutkitaan, kannattaako tietyille uusille markkinoille ylipäätään lähteä. Ja jos päätetään lähteä, kuinka tulisi edetä, löytyykö sieltä kysyntää ja millaista. Jos asiakkaan ”pään sisälle” päästään ikään kuin oikopolkua pitkin eli selvitetään kaikkein pyhin: ostoprosessit.

– Voidaan kysyä, tarvitaanko markkinatutkimuksia enää UltraLeanSales-aikakaudella ja miten sekä itse opittu että parviälyn tuottama tieto täydentää paikallistuntemusta ja paikallisia palveluja, Antti Leijala pohtii.

Uusien markkinoiden valloituksen tarkoitus on lisätä myyntiä ja sitä kautta tuottoa. Kaikki suuryritykset maailmassa käyttävät Lean-menetelmiä tuotanto- ja palveluprosessien tehostamiseen, sitä kautta tuoton kasvattamiseen. 

– Miksi juuri kukaan ei käytä Leaniä myyntiprosessin ja etenkin voittoprosentin tehostamiseen? Myyntiprosessit tuppaavat olemaan tehokkuuden irvikuva. Esimerkiksi marginaalinen yhden prosentin parannus voittoprosentissa tarkoittaa käytännössä huikeaa myynnin kasvua, usein jopa kymmeniä prosentteja, laskeskelee Leijala.

UltraLeanSales-menetelmä laittaa itseoppivan tekoälyn töihin. Leijan mielestä on resurssien tuhlausta olla käyttämättä asiakaslähtöistä prosessia ja itseoppivaa tekoälyä.

Linkki maksuttomaan UltraLeanSales-sovellukseen ja ohjeisiin

Esittelyvideo Antti Leijalan YouTube-tilillä

UltraLeanBusiness Oy Ltd:n innovaatio mahdollistaa nopeutetun maailman valloituksen. Se on saatavana: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja espanjaksi. 2022 jouluun mennessä UltraLeanSales on saatava kymmenenä eri kieliversiona.

BusinessFinland on ollut rahoittamassa innovaatiota Tempo-rahoituksella. Kansainvälisen kaupan laajenemisestä vastaa kansainvälisen kaupan veteraani Pentti Vartiainen. Hänet on 1.10.2022 nimetty KV-kasvujohtajaksi. Toimitusjohtaja Antti Leijala vastaa yrityksen strategisesta johtamisesta, mutta sen lisäksi hän panostaa erityisesti tuotekehitykseen ja kotimaisten yritysten palveluun.