Katri Haavisto. Kuva: Studio Metsä, Erika Lind
Uutiset

Uusi hinnoittelu toi vapautta yrittäjälle

Tarina yrittäjästä, joka ei pysty koskaan pitämään kunnollista lomaa elää sitkeästi. Valitettavasti tutkimusten mukaan kertomus ei perustu täysin vain yrittäjyydestä luotuihin mielikuviin. Vuonna 2021 teetetyn Yrittäjägallupin mukaan, jopa 12 prosenttia yrittäjistä kertoi jättäneensä kesälomat väliin kyseisenä vuonna ja vain puolet vastaajista koki olevansa tyytyväisiä lomansa pituuteen.

Turkulainen valokuvaajayrittäjä Katri Haavisto on positiivinen esimerkki yrittäjästä, joka päätti muuttaa oman yrityksensä toimintaperiaatteita niin, että myös kunnollisten lomien ja säännöllisten vapaapäivien pitäminen on mahdollista. Ennen tätä hänen oli kuitenkin huomattava muutostarve kantapään kautta.

Kun aloitin vuoden 2017 syksyllä kokopäiväisenä yrittäjänä, hinnoittelin oman työni pitkälti katsomalla mallia muilta aloittelevilta kollegoilta. Vertasin myös työni hintaa aikaisemmin palkkatyössäni saamaan tuntipalkkaan, mutta en osannut vielä tuolloin ottaa huomioon kaikkia muita asioita, joita asiakkailta laskuttamallani summalla pitäisi kattaa, kertoo Haavisto.

Ensimmäisten yrittäjävuosien aikana Haavisto teki paljon töitä, mutta ei tästä huolimatta pystynyt pitämään kunnollisia lomia.

– Aloin ymmärtää, että hinnoittelemalla asiakastyöni uudelleen voisin tehdä vähemmän töitä samoilla tuloilla ja samalla mahdollistaa itselleni rauhallisemman työtahdin, jolloin minulla jäisi aikaa elämässäni myös muille tärkeille asioille, Haavisto sanoo.

Työskenneltyään vajaat kaksi vuotta yrittäjänä, Haavisto päätti uudistaa kuluttajapuolen hintojaan perustuen todelliseen työmäärään ja kaikkiin yritystoiminnan kuluihin, sekä ammattitaitoon ja asiakkaille tuotettavaan arvoon.

Nyt työtahti on rauhoittunut sopivalle tasolle ja aikaa on myös lomailuun. Myös asiakkaat ovat suhtautuneet muutokseen ymmärtäväisesti ja joustavasti. Enää Haavisto ei ole valmis käyttämään kaikkia kesäviikonloppuja kuvausreissuihin, vaan priorisoi enemmän perheen kanssa vietettävää aikaa.

– Viime kädessä päätöksestäni ovat hyötyneet kaikki osapuolet. Uskon, että ilman kunnollisia lomia väsyisin helposti ja harmittelisin menetettyä vapaa-aikaa. Aika on kuitenkin arvokkainta, mitä meillä on. Sitä ei saa lisää, vaikka rahaa saisi. Uskon, että se näkyisi lopulta myös työnjäljessä, jos ei ehtisi nauttia elämästä itse.

Kaikilla aloilla yrittäjän omien lomien mahdollistaminen ei ole yhtä suoraviivaisesti ratkaistavissa. Haavisto tunnustaakin olevansa etuoikeutetussa asemassa.

– Tiedostan, että monessa yrityksessä kulurakenne on hyvin paljon raskaampi ja lomien pitäminen on haastavampaa niin kustannusten kuin työn organisoinnin suhteen Kannustan kuitenkin kaikkia yrittäjiä pohtimaan omia arvojaan, ja sitä riittääkö elämässä aikaa muille itselle tärkeille asioille. Kun tunnistaa omat arvonsa, on helpompi tuoda ne osaksi omia arkipäivän valintoja, Haavisto toteaa, Haavisto toteaa.

Yhdeksi tärkeimmistä arvoistaan Haavisto nimeää vapauden.

– Yrittäjyyteen kuuluu niin paljon vastuita, yksin puurtamista ja asioita, joita täytyy osata hoitaa. Jos ei osaa nauttia tai ei pysty nauttimaan yrittäjyyden tuomasta vapaudesta, ei tässä ole mitään järkeä. Jos kalenteri on aina täyteen ahdettu, ei ole enää vapautta.

Haavisto kannustaa kaikkia yrittäjiä luopumaan omista ennakkoasenteistaan, joiden mukaan yrittäjä on aina töissä eikä voi pitää lomia. Hän kertoo myös oman elämänlaatunsa parantuneen merkittävästi sen jälkeen, kun hän ymmärsi omat arvonsa.

– Menestys on minulle tärkeää, mutta se on alempana prioriteeteissani kuin vapaus ja läheisyys perheen kanssa. Kun laitoin jatkuvasti työn perheen ja vapauden edelle, huomasin arvoristiriidan epämääräisenä tyytymättömyytenä ja väsymyksenä, vaikka kaiken piti olla hienosti – pyörihän yritys hyvin, kertoo Haavisto.

Katri Haaviston unelmien yrittäjän vapaa-/lomapäivä

Unelmien vapaapäiväni sisältää joogaa, merelle katselua ja rauhallista yhdessäoloa perheen, ystävien tai yrittäjäkavereiden kanssa. Tykkään reflektoida sitä, missä nyt olen ja mihin olen menossa. Yritystoiminta saa olla aina pienessä kehitysliikkeessä, ja vapaapäivänä on ihan mukava antaa niidenkin ajatusten jalostua.

Teksti: Inkeri Sundberg