Tutkimus osoittaakin, että tehokkuuden sijaan digitalisaatio on monissa yrityksissä lisännyt työn toisteisuutta, jolloin työaikaa ja arvoa valuu hukkaan.
Uutiset

Työntekijät kertovat: suomalaisyritysten päällekkäiset järjestelmät hukkaavat työaikaa joka viikko

Vaikka manuaalisen työn prosessien vähentämistä ja digitalisaatiota on toteutettu suomalaisissa yrityksissä jo pitkään, työntekijät tuhlaavat edelleen paljon aikaa syöttäessään samoja tietoja moneen kertaan yrityksen IT-järjestelmiin ja -sovelluksiin. Tämän paljastaa Boomin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin työntekijöiden tyytyväisyyttä ja kokemuksia digitaalisesta työskentelystä suomalaisissa yrityksissä. 

Nykyään yhä useammat työtehtävät edellyttävät digitaalisten työkalujen käyttöä päivittäisessä työskentelyssä. Pilvinatiivin integraatiopalvelualustan tarjoajana tunnetun Boomin tuoreessa kyselytutkimuksessa puolet (51 %) vastaajista kertoo käyttävänsä työssään yli kuutta IT-järjestelmää tai sovellusta viikoittain. Osassa yrityksistä IT-sovellusten määrä nousee jopa yli sataan.

Tutkimus osoittaakin, että tehokkuuden sijaan digitalisaatio on monissa yrityksissä lisännyt työn toisteisuutta, jolloin työaikaa ja arvoa valuu hukkaan. Lähes 37 % kyselyyn vastanneista työntekijöistä kertoo käyttävänsä joka viikko suuren osan – yli 40 % eli vähintään 15 tuntia – työajasta tiedon syöttämiseen. Lisäksi lähes puolet (45 %) vastaajista joutuu syöttämään työssään saman tiedon useisiin järjestelmiin usein tai aina, koska järjestelmät eivät keskustele keskenään.

– Digitalisointiin on käytetty miljardeja euroja, ja sen pitäisi vapauttaa aikaa manuaalisista työvaiheista, jotka muun muassa ovat usein alttiita virheille ja aiheuttavat turhautumista. Organisaatiot voisivat vapauttaa paljon resursseja, jos ne kykenisivät integroimaan eri IT-järjestelmät paremmin toisiinsa ja vähentämään päällekkäisiä työtehtäviä, Boomin Account Executive Jari Jokimäki toteaa.

– Organisaatioiden kannattaisikin perehtyä älykkäitä yhteyksiä ja automaatiota hyödyntäviin integraatioratkaisuihin, sillä niiden avulla on mahdollista saada eniten irti digitaalisiin resursseihin tehdyistä panostuksista sekä parantaa tehokkuutta ja toiminnan kannattavuutta. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun monet organisaatiot kohtaavat laskusuhdanteiden aiheuttamia haasteita, Jokimäki jatkaa.

Tutkimustuloksia kootusti:

  • 51 % vastaajista käyttää työssään yli kuutta IT-järjestelmää tai sovellusta viikoittain.
  • 37 % vastaajista käyttää suuren osan eli yli 40 % työajastaan tiedon syöttämiseen.
  • 45 % vastaajista syöttää saman tiedon useisiin järjestelmiin usein tai aina.
  • 59 % vastaajista kertoo, että IT-järjestelmät vaikuttavat tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin työpaikalla paljon tai erittäin paljon.
  • Tilanteessa, jossa työnantaja tarjoaisi jatkokoulutusmahdollisuuksia yrityksen IT-osaajapulan helpottamiseksi, vain 42 % vastaajista opiskelisi jonkin perinteisen ohjelmointikielen. 58 % perehtyisi ennemmin low-code-ympäristöihin, joilla IT-toiminnallisuuksia voidaan rakentaa visuaalisen käyttöliittymän avulla.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Tutkimusyhtiö Syno Internationalin toteuttamassa kyselytutkimuksessa haastateltiin 455 18-80-vuotiasta suomalaista työntekijää. Vastanneet työskentelevät yli 10 hengen yrityksissä ja käyttävät säännöllisesti tietokonetta tai muuta päätelaitetta. Boomin tilaama kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2022.