Lisääntynyt epävarmuus on laskenut työllistämisodotuksia huhti-kesäkuulle
Uutiset

Työmarkkinabarometri: Lisääntynyt epävarmuus on laskenut työllistämisodotuksia huhti-kesäkuulle

Työnantajien työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi huhti-kesäkuulle 2024 on +23 prosenttiyksikköä.  Laskua edellisestä vuosineljänneksestä on 5 prosenttiyksikköä.  Vaikka Suomen tulos on heikentynyt, se on yhä EMEA-alueen keskiarvoa korkeampi. Tutkimuksen kysely on tehty tammikuussa (2.-31.1.2024).  

Suomen työnantajien rekrytointiaikeet eri toimialoilla huhti-kesäkuussa 2024.

Suomen laskeviin työllistämisnäkymiin on vaikuttanut Suomen talousennusteiden heikentyminen. Tilanteen ei odoteta helpottuvan lyhyellä aikavälillä ja kasvanut epävarmuus on johtanut työllistämisodotusten laskemiseen.  

”Suomea koskevat talousennusteet ovat heikentyneet odotusten mukaisesti. Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomen talous supistuu hieman myös kuluvana vuonna. Erityisesti alkuvuodesta on odotettavissa vaikea, eikä merkkejä nopeasta elpymisestä ole näköpiirissä. Kasvanut epävarmuus heijastuu täten odotetusti Suomen työllistämisodotuksiin”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Minna-Stina Korpela

Parhaimmat työllistämisnäkymät ovat pankki-, rahoitus-, vakuutus ja kiinteistöalalla, jossa työllistämishalukkuutta kuvaava kausitasoitettu indeksi on +43 prosenttiyksikköä. Huolimatta talouden epävarmuudesta Suomen finanssisektori on vakaa.   

Alueellisessa tarkastelussa parhaimmat rekrytointinäkymät ovat Pohjois-Suomen alueella, jossa työllistämisaikeita kuvaava indeksi on +34 prosenttiyksikköä (+31). Pohjois-Suomi on ainoa, jossa odotukset ovat kasvaneet. Itä-Suomen ennusteessa, -4 (+32), on epävakautta alueen yrittäjien kärsiessä Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Alueelta ei toisaalta ole pystytty keräämään kyselyyn vastaajia samalla tavoin kuin muilta alueilta. Organisaatiokoon mukaan tarkasteltaessa yli 5 000 henkeä työllistävissä suuryrityksissä ollaan optimistisimpia.  

Työllistämisnäkymät* huhti-kesäkuussa 2024 eri toimialoilla Suomessa:  

  • Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +43 (+46)  
  • Tietotekniikka +37 (+47)   
  • Terveydenhuolto ja biotieteet +24 (0)   
  • Muu* +23 (+23)   
  • Teollisuus +21 (+21)   
  • Viestintäpalvelut +17 (+27)   
  • Kuluttajatuotteet ja -palvelut +13 (+20)   
  • Energia-ala +9 (+39)  
  • Kuljetus ja logistiikka 0 (+64)  

*) Sisältää julkisen – ja järjestösektorin. Suluissa edellisen kvartaalin luku. 

Työmarkkinabarometrin haastattelut tehtiin ajalla 2.-31.1.2024.    

Katso täydelliset tulokset Q2 2024 ManpowerGroup Employment Outlook Survey -tutkimuksesta, mukaan lukien alue- ja maatiedot, osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos.