Päihdeohjelma vähentää alkoholihaittoja työpaikalla
Uutiset

Työelämän alkoholihaittoja voidaan ehkäistä ja kustannuksia hillitä merkittävästi päihdeohjelmalla

Työelämän alkoholihaittoja ja niiden kustannuksia voidaan ehkäistä tehokkaasti. Alkoholin aiheuttamat miljardiluokan kustannukset johtuvat ennenaikaisista kuolemista, työkyvyttömyydestä, hoitojaksoista ja rikoksista.  Tämä käy ilmi  Numerot puhuvat -tutkimusraportista.

Työnantajille alkoholinkäytöstä aiheutuvat seuraukset liittyvät menetettyyn työpanokseen, joka vuositasolla nousee noin 500 miljoonaan euroon. Alkoholinkäyttö aiheuttaa työpaikoilla ongelmia monin tavoin, kuten työntekijöiden poissaoloina, työkyvyttömyytenä, varhaiseläkkeinä, terveydenhuollon kuormituksena sekä tuottavuuden alenemisena.

Päihdeohjelma vähentää alkoholihaittoja työpaikalla

Työnantajien siis kannattaa panostaa päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn. Etukäteen toimintamalleja suunnittelemalla ja näistä tiedottamalla sekä henkilöstöä sitouttamalla voidaan vähentää päihdeongelmien kriisiytymistä ja kalliiksi tulevien seurausten määrää.

Työnantajan keskeisin keino on työyhteisön päihdeohjelma, jonka avulla voi luoda selkeät toimintatavat päihteidenkäyttöön puuttumiseen työympäristössä ja yhteiset linjat hoitoonohjaukselle.

”Työnantaja ei ehkä tule ajatelleeksi paljonko työyhteisöä koskevalla päihdeohjelmalla voi vaikuttaa päihdehaittojen määrään”, sanoo osastopäällikkö Marika Vartiainen EHYT ry:stä.

Tutkimusten mukaan työpaikan päihdeohjelmat vähentävät merkittävästi alkoholin riskikäyttöä henkilöstön keskuudessa. Työterveyspalveluilla on myös tärkeä rooli alkoholihaittojen ehkäisyssä.

”Säännöllinen ja systemaattinen alkoholinkäytön puheeksiotto terveystapaamisissa lisää työntekijöiden kykyä arvioida omaa alkoholinkäyttöään ja tunnistaa, mikäli alkoholinkäyttö muuttuu haitalliselle tasolle myöhemmin.” Jos työnantaja haluaa hyödyntää myös yksilötason keinoja, voidaan henkilöstölle tarjota koulutusta tai muuta tukea alkoholinkäytön itsearvioinnin ja vähentämisen tueksi.