Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Työelämägallup: Yleiselle ansioturvalle ja sosiaaliturvauudistuksille laaja tuki työelämästä

Yleisellä ansioturvalla on vahva kannatus työelämässä, osoittaa Työelämägallup. ”Tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta. On väärin, että ansioturva ei kuulu kaikille sitä rahoittaville, vaan vain kassojen jäsenille”, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä. Sosiaaliturvaa halutaan laajalti uudistaa siten, että se kannustaa nykyistä enemmän työelämään.

Työllisistä 42 % pitää hyvänä yleistä ansioturvaa, joka antaisi ansiosidonnaisen turvan myös niille, jotka eivät ole työttömyyskassojen jäseniä. Yleistä ansioturvaa pitää huonona 34 %.

“Yrittäjät esittää, että työttömyysturvassa on siirryttävä yleiseen eli universaaliin turvaan ja yhden etuudenmaksajan malliin. Oikeus ansioetuuteen pitää olla jokaisella vakuutetulla, ei ainoastaan kassan jäsenmaksua maksavilla henkilöillä”, Pentikäinen sanoo.

Työelämägallupissa erityisesti nuoret ja liittoihin kuulumattomat vaativat järjestelmän muuttamista, mikä on ymmärrettävää.

”Nykymalli iskee erityisesti hauraimmassa työmarkkina-asemassa oleviin, jotka ovat usein nuoria. Moni luulee, että liiton jäsenyys tuo ansioturvan, eikä tätä väärää käsitystä haluta ammattiliitoissa edes oikoa”, Pentikäinen ihmettelee.

Työttömyysturvaa ensi kaudella porrastettava

Työttömyysturvaa halutaan laajalti uudistaa niin, että se kannustaa nykyistä enemmän ottamaan vastaan työtä.

Vielä laajemmin halutaan uudistaa sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa ottamaan vastaan työtä. Selvä enemmistö (71 %) on sitä mieltä, että sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa siten, että se kannustaisi nykyistä enemmän ottamaan vastaan työtä.

”Ihmiset tietävät, että maksamme liikaa siitä, kun on tekemättä työtä, ja verotamme liikaa sitä, kun tekee työtä. Tämä tappaa työhaluja ja murentaa koko hyvinvointivaltion taloudellista perustaa”, Pentikäinen sanoo.

”Meillä on satojatuhansia työikäisiä työvoiman ulkopuolella. Monen heistä ei kannata tehdä työtä. Meillä ei ole siihen varaa kansakuntana. Suomalaisilla työpaikoilla on huutava pula työvoimasta.”

Enemmistö (59 %) työllisistä on sitä mieltä, että työttömyysturvaa pitäisi porrastaa siten, että se kannustaisi enemmän työn vastaanottamiseen.

Tutustu tuloksiin tästä

Näin kysyttiin:

– Työelämägallupin toteutti Kantar Public Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

– Tutkimuksessa oli 1511 vastaajaa, joista työllisiä 1028 (palkansaajat, yrittäjät, lomautetut ja työttömät).

– Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.

– Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

– Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum-nettipaneelista.

– Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1028) osalta on +- 3,1 %-yksikköä 50 % tulostasolla.

– Kysely tehtiin 19. – 26.1.2023.