Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen / Suomen Yrittäjät. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Työelämägallup: Etätyön myönteiset kokemukset vahvistuvat – yhä useampi kaipaa etätöihin mökille

Etätyön suosio pitää pintansa ja on vakiintunut. Suosio on suurinta 30–54-vuotiailla ja erityisesti toimihenkilöammateissa sekä järjestöjen ja valtion työtehtävissä, osoittaa Työelämägallup. Työnantajan kannattaa ja pitääkin tarjota mahdollisuuksia monipaikkatyöhön, koska 47 prosenttia harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos ei olisi etätyömahdollisuuksia”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Vapaa-ajan asunto on vahvistanut asemaansa etätyöpaikkana. Yhä useampi haluaisi työskennellä mökiltä.

”Tällä on positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia paikkakunnilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Lähes kolmannes haluaisi tehdä etätyötä vapaa-ajan asunnossa. Osuus on kasvanut, mikä on myönteinen signaali mökkipaikkakuntien kannalta”, Pentikäinen tulkitsee.

Etätyöstä runsaasti positiivisia kokemuksia

Etätyö näyttäytyy myönteisenä asiana työelämässä oleville. Sen koetaan lisäävän työn itsenäisyyttä ja työtyytyväisyyttä sekä vahvistavan työtä tekevän kokemusta oman työnsä tuottavuudesta. Myös oman työn hallinta ja työn mielekkyys ovat lisääntyneet.

”Työelämässä olevat kokevat, että sairauspoissaolot, perhe- ja työarkeen liittyvät ongelmat, kiire työpäivän aikana ja stressi ovat selvästi vähentyneet etätyön vuoksi. Sairauspoissaoloissa, perhearkeen liittyvissä ongelmissa ja stressikokemuksissa tilanne on vielä parantunut edellisistä mittauksista. Nämä ovat hyviä uutisia työelämästä”, Pentikäinen sanoo.

Etätyön olosuhteet näyttävät parantuneen. Yhä harvempi kaipaa ergonomista työpistettä tai parempia työvälineitä. Niitä on saatu vähitellen kuntoon.

Etätyöpäivien määrä on kuitenkin hieman laskenut. Toimistoilla ja työpaikoilla tehdään nyt enemmän töitä, mikä kertoo työyhteisön merkityksestä.

”Monipaikkatyö on silti selvästi tullut jäädäkseen – ei kaikilla työpaikoilla eikä työtehtävissä, mutta hyvin monissa”, Pentikäinen sanoo.

Työnantaja päättää, missä töitä tehdään

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että viime kädessä työnantaja ratkaisee, missä ja miten töitä tehdään.

”Jos monipaikkatyö luo arvoa työnantajalle ja työntekijöille, sitä kannattaa tehdä. Sen mahdollistaminen on myös hyvän työnantajakuvan rakentamista”, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä on huomioitava, kun yrityksessä tehdään etätöitä. Työelämägallupiin 1 054 vastannutta ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä ja työttömiä. Kyselyn tekoaika 13. – 25.9.2023. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1054) osalta on +- 3,1 %-yksikköä.