Ilmakuva Turun tiedepuisto
Uutiset

Turun Tiedepuiston suurhanke etenee kehitysvaiheeseen

Turun kaupunki on vahvistanut Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen allianssisopimuksen sekä hankesuunnitteluvaiheen tilauksen YIT-vetoisen Terävin kärki -yhteistyöryhmän kanssa. Hankkeessa Kupittaan ja Itäharjun yhdistävälle alueelle toteutetaan mm. junaradan ja Helsinginkadun ylittävä kansirakenne, pysäköintilaitos sekä Turun ammatti-instituutin Taito-kampus. 

Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen allianssisopimus allekirjoitettiin maanantaina 27.3.2023 ja samalla vahvistettiin hankkeen kehitysvaiheeseen siirtyminen.

– Tiedepuiston kehittämistä toteuttava Kupittaan kärjen kumppanuushanke on kaupunkikehityksen kannalta ehdottomasti Turun tärkeimpiä suurhankkeita. Turun Tiedepuisto on merkittävä työ- ja koulutuspaikkojen keskittymä, jossa kohtaavat niin nykyiset kuin tulevat huippuosaajat. Kupittaan kärjen kokonaissuunnitelman ja uusien liikennejärjestelyjen myötä myös alueen keskeinen rooli eri kulkutapamuotojen reittien linkittäjänä tulee entisestään kasvamaan, sanoo Turun pormestari Minna Arve. 

Terävin kärki -allianssiryhmän muodostavat YIT Suomi Oy, Lundén Architecture Oy ja Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy sekä nimettyinä alihankkijoina COBE A/S sekä AFRY Finland Oy ja WSP Finland Oy. Ryhmä valittiin Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen toteuttajaksi julkisella hankintamenettelyllä, jonka päätöksen Turun kaupunginhallitus vahvisti joulukuussa 2022.

– Allianssin toimijat muodostavat hyvin erilaisista vahvuusalueista koostuvan kokonaisuuden, joka mahdollistaa alueen tasapainoisen ja monipuolisen kehittämisen. Kyseessä on aivan poikkeuksellinen hanke, sillä nyt ollaan luomassa kerralla visiota kokonaan uudesta kaupunginosasta ja tähän tehtävään allianssin osapuolet suhtautuvat kunnianhimoisella asenteella, Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkinen kertoo.

Nyt käynnistyvän kehitysvaiheen aikana laaditaan hankesuunnitelmat koskien Helsinginkadun ja radan ylittävää kansirakennetta, siihen liittyvää velvoitepysäköintilaitosta sekä Taito-kampusta. Kehitysvaiheen aikana laaditaan myös suunnittelualuetta koskeva asemakaava. 

Kupittaan kärjen kokonaissuunnitelma ja sen mukainen asemakaava tulevat kehittämään aluetta sekä toiminnallisesti että liikenteen osalta. Kokonaissuunnitelman laatimista ohjaavat kestävän kaupunkikehityksen ja vastuullisuuden periaatteet sekä alueen tulevien toimijoiden tarpeiden kattava huomioiminen. Laadittavan liikenneratkaisun on linkityttävä joustavasti kaupungin muuhun kokonaisuuteen. Tärkeää on myös luoda sellainen kokonaisuus, joka on elävä ja toimiva ympärivuorokautisesti ja -vuotisesti.

– Hankkeella tulee olemaan isot heijastusvaikutukset moneen muuhun projektiin Kupittaan alueen ja koko Turun kaupungin kehittämisessä. On suuri ilo päästä toteuttamaan näin merkittävää ja laajaa kokonaisuutta yhdessä kokeneiden ja osaavien yhteistyökumppanien kanssa, toteaa Lundén Architecture Oy:n johtaja Eero Lundén

– Hienoa, että allianssisopimus on nyt allekirjoitettu ja pääsemme käynnistämään hankkeen kehitysvaiheen. Uskon, että kehitysvaiheessa onnistumme yhdessä osapuolten kanssa tarkentamaan ja parantamaan suunnitelmaa monin tavoin. Kupittaan kärki on yksi YIT:n suurimmista ja tärkeimmistä strategisista kaupunkikehityshankkeista ja tulemme hyödyntämään sen oppeja kaikissa toimintamaissamme, sanoo rakennusyhtiö YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen.

Kupittaa on toimintaympäristönä YIT:lle tuttu, sillä se on toteuttanut viime vuosina useita hankkeita alueella. Näistä esimerkkejä ovat mm. toimisto- ja liikekiinteistö Intelligate, Kupittaan kampuksen EduCity ja vastavalmistunut, kaupungin suurin pysäköintilaitos ParkCity. 

Tavoitteena on tuoda Kupittaan kärjen infrahankkeen ja Taito-kampuksen hankesuunnitelmat päätöksentekoon vuoden 2024 alussa. Hankesuunnitelmat hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto.