Yrittäjyysden ammattitutkinto
Turun alueen yrittäjyyden sekä yrittäjävalmiuksien vahvistaminen ja lisääminen edellyttävät lisäkoulutusta. Yrittäjyyden ammattitutkinnon avulla halutaan panostaa monipuoliseen ammatti- ja yrittäjyysosaamiseen ja laajentaa osaamista erilaisissa työelämän tilanteissa ja verkostoissa toimimiseen.
Uutiset

Turun Ammatti-instituuttiin uusia tutkintolupia – yrittäjyyden ammattitutkinto yksi niistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun kaupungille järjestämisluvan kahteen englanninkieliseen perustutkintoon sekä kolmeen uuteen ammattitutkintoon vuoden 2023 alusta alkaen. Myös yrittäjyyden ammattitutkinto on nyt mahdollinen.

Turun ammatti-instituutissa voi suorittaa jatkossa englanninkielisen perustutkinnon puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ravintola- ja cateringalalla. Lisäksi tutkintovalikoima kasvaa vammaisalan, turvallisuusalan ja yrittäjyyden ammattitutkinnoilla.

Englanninkielisellä koulutuksella Turun ammatti-instituutti pyrkii vastaamaan vieraskielisten opiskelijoiden koulutustarpeeseen sekä turvaamaan seudun työnantajille ja yrityksille riittävän ammatillisten osaajien joukon. Englanninkielisen koulutuksen aloittaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa vastaa myös Turun kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Liiketoiminnan englanninkielisen perustutkintokoulutuksen aloittamiseen ministeriö ei myöntänyt Turun ammatti-instituutille järjestämislupaa, vaan kannustaa verkostoitumaan niiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joilla lupa jo on.

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos tulee tuomaan työntekijöitä perheineen Turun seudulle niin valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti.

− Kansainvälisiä osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, joten myös ammatillisen koulutuksen on tärkeää vastata tähän tarpeeseen, kertoo ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen.

Uusista ammattitutkinnoista lisää osaamista Turun seudulle 

Uusien ammattitutkintojen avulla halutaan lisätä osaavan ja koulutetun työvoiman määrää, vahvistaa alalla jo toimivien osaamista ja sitoutumista työhön sekä vaikuttaa positiivisesti aloille hakeutumiseen.  

− Turun alueen yrittäjyyden sekä yrittäjävalmiuksien vahvistaminen ja lisääminen edellyttävät lisäkoulutusta. Yrittäjyyden ammattitutkinnon avulla halutaan panostaa monipuoliseen ammatti- ja yrittäjyysosaamiseen ja laajentaa osaamista erilaisissa työelämän tilanteissa ja verkostoissa toimimiseen. On tärkeää, että yhtenä työelämän vaihtoehtona on yrittäjyys, kuvailee koulutuspäällikkö Irina Eklund.

Vammaisalan ammattitutkintokoulutuksella halutaan vaikuttaa positiivisesti henkilökohtaisen avustajan ja kehitysvamma-alan ohjaajan työnkuviin ja alalle hakeutumiseen, sillä alan avoimien työpaikkojen täyttäminen on vaikeaa. Tutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksella mahdollistaa samanaikaisen koulutuksen ja työvoiman rekrytoinnin, jolle on alalla suuri tarve. 

Turvallisuus, varautuminen ja riskienhallinta liittyvät kaikkeen jokapäiväiseen toimintaamme, ja turvallisuusalan osaajille on kasvava tarve monella alalla.  

− Turun ammatti-instituutissa on voinut suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon vuodesta 2020 lähtien. Uusi ammattitutkintokoulutus tarjoaa mahdollisuuden jatkokoulutukseen alalla jo toimiville sekä laajemmat valinnan mahdollisuudet alan perustutkinto-opiskelijoille valinnaisten opintojen osalta, koulutuspäällikkö Pekka Frantsi sanoo.