Sote-palvelut
Potilastietojärjestelmän vaihtumisesta johtuen erityisesti reseptien uusimisessa tulee olemaan hitautta koko loppuvuoden ajan. Uudessa järjestelmässä muuttuvat koko potilaskertomusosio sekä resepti- ja lääkitysosio. Reseptien uusimista kannattaa välttää ajalla 21.11.2022-30.1.2023.
Uutiset

Turkulaisten potilastietojärjestelmä vaihtuu marraskuussa – reseptien uusimista suositellaan ennen sitä

Turun kaupungin sote-palveluissa otetaan käyttöön uusi OMNI360-potilastietojärjestelmä 23. marraskuuta. Uusi järjestelmä on askel kohti hyvinvointialueen yhtenäistä potilastietojärjestelmää. Reseptien uusimista terveysasemilla kannattaa välttää 21.11.2022-30.1.2023.

Potilastietojärjestelmän vaihtuminen 23. marraskuuta tulee aiheuttamaan kyseisellä viikolla hitautta kaikissa hyvinvoinnin palveluissa ja potilastietojen kirjaamisessa aina terveysasemilta kotihoitoon asti. Terveysasemilla ohjelmistopäivitykseen on pyritty varautumaan pidentämällä muun muassa vastaanottoaikojen pituutta, sillä jokaisen potilaan kohdalla lääkitysasiat joudutaan päivittämään järjestelmään erikseen.

– Olemme lykänneet uuden potilastietojärjestelmän käyttöönottoa koronan takia ja nyt on viimeinen mahdollisuus ottaa järjestelmä käyttöön ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Tämä on yksi askel kohti koko hyvinvointialueen yhtenäistä potilastietojärjestelmää, projektipäällikkö Pirjo-Riitta Harjamäki Turun kaupungin terveyspalveluista sanoo.

Uuden OMNI360-järjestelmän käyttöönoton tavoitteena on, että asiakkaan tietojen vaihto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden välillä helpottuu merkittävästi. Tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kannalta tärkein uudistus on jaettu potilaskertomus, jota pääsee potilaan luvalla tarkastelemaan niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidostakin. Suurimpana ohjelman käyttöönoton hyötynä onkin yhteistyön helpottuminen Tyksin kanssa.

Reseptien uusimista kannattaa välttää loppuvuodesta

Potilastietojärjestelmän vaihtumisesta johtuen erityisesti reseptien uusimisessa tulee olemaan hitautta koko loppuvuoden ajan. Uudessa järjestelmässä muuttuvat koko potilaskertomusosio sekä resepti- ja lääkitysosio. Reseptien uusimista kannattaa välttää ajalla 21.11.2022-30.1.2023.

– Jos asiakkaan on mahdollista lykätä reseptin uusimista terveysasemilla ensi vuoden puolelle, kannustan lykkäämään sitä. Mutta jos resepti on pakko uusia vielä tämän vuoden puolella, niin paras aika sille olisi ennen 23. marraskuuta. Jos reseptit tuodaan uusittavaksi joulukuussa, tulee uusimiseen valitettavan pitkä viive järjestelmävaihdoksesta johtuen, ylilääkäri Suvi Vainiomäki avopalveluiden hallinnosta sanoo.

Potilastietojärjestelmän uusimisella ei ole vaikutusta eTerveyspalveluiden tai Omaolo-palvelun toimivuuteen.

– Järjestelmänvaihto on henkilöstölle iso asia. Teemme koko ajan myös töitä sen eteen, että kaikki palvelumme toimisivat moitteetta muutoksen aikana, Vainiomäki muistuttaa.

Tänä syksynä koulutuksen uuden järjestelmän käyttöön saa noin 4000 Turun kaupungin sote-ammattilaista.

OMNI360-potilastietojärjestelmä korvaa käytöstä poistuvan Pegasos-potilastietojärjestelmän. Pegasos-järjestelmä poistuu, koska ohjelmistotoimittaja ei enää päivitä järjestelmää, eikä Pegasos siksi enää täytä lain asettamia vaatimuksia potilastietojärjestelmälle.