Nuoret istuttavat 8000 tainta Moisioon
Uutiset

Turku Energian ja Turun kaupungin metsityshanke saa jatkoa tänä kesänä – nuoret istuttavat 8000 tainta Moisioon

Turku Energian ja Turun kaupungin viime kesänä toteuttama metsityshanke saa jatkoa tänä kesänä, kun yhteensä 8000 tainta istutetaan Moisioon Suihkarintien varrelle. Turku Energia rekrytoi metsityshankkeeseen kolme turunseutulaista nuorta istuttamaan taimet kahden viikon mittaisen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelujakson aikana. Nuoret pääsevät tekemään myös viime kesänä istutetulle alueelle metsänhoidollisia toimenpiteitä ja täydennysistutuksia.

Istutusalue on neljän hehtaarin kokoinen vanha peltomaa-alue. Taimista 6000 on kuusen taimia ja 2000 koivun ja tervalepän taimia. Metsityshanke on osa Turun kaupungin metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla.

“Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen vaatii käytännön toimenpiteitä. Tämä nyt toista kertaa Turun kaupungin kanssa toteutettava yhteinen metsityshanke paitsi konkreettisesti parantaa istutettavan alueen luonnon monimuotoisuutta ja lisää hiilinieluja, se toivottavasti toimii myös kannustimena muille toimijoille pohtia mitä he voisivat osaltaan tehdä luonnon monimuotoisuuden eteen”, Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Hiilinielujen lisääminen edistää Turun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali alue vuonna 2029 ja tästä eteenpäin ilmastopositiivinen eli ilmakehää viilentävä.

“Hiilinielujen lisääminen on välttämätön osa yhteistä ilmastotyötä. Samalla pystymme parantamaan lajien, tässä tapauksessa erityisesti liito-oravan elinympäristöä”, sanoo Turun ilmastojohtaja Risto Veivo.

Taimien istutuksia varten maaperää on käsitelty (mätästetty) tavalla, joka aiheuttaa noin 180 tonnin CO2-ekv kasvihuonekaasupäästöt. 50 vuotta kasvaessaan taimikko kuitenkin sitoo hiiltä noin 1740 tonnia CO2-ekv, joten 50 vuoden nettoilmastovaikutus on 1560 tonnia CO2-ekv. Tämä vastaa noin 567 turkulaisen vuosittaisia ilmastopäästöjä.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu on tarkoitettu vähintään 15 vuotta täyttäneille kymppiluokkalaisille, lukiolaisille tai valmentavassa koulutuksessa oleville nuorille, jotka eivät opiskele vielä ammattiin tai ole suorittaneet vielä tutkintoa.Kesäharjoittelun tavoitteena on helpottaa koululaisten mahdollisuuksia päästä tutustumaan yrityksiin ja työelämään ja työelämän pelisääntöihin sekä työtehtäviin.

Turku Energia on vahvasti sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Metsityshankkeet ovat osa Turku Energian ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa ja biodiversiteettiä tukevia hankkeita. Turku Energia ja Turun kaupunki toteuttivat ensimmäisen yhteisen metsittämishankkeen viime kesänä, jolloin istutettiin yhteensä 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. 

Medialla on mahdollisuus päästä tutustumaan metsityskohteeseen ja nuorten tekemään istutustyöhön. Otathan yhteyttä Turku Energian viestintään ajankohdan sopimiseksi: anne-mari.repola-makinen@turkuenergia.fi

Yhteyshenkilöt

Jari Kuivanen, johtaja, Lämpö-yksikkö, Turku Energia
puh. 050 5573 261
jari.kuivanen@turkuenergia.fi

Risto Veivo, ilmastojohtaja, Turun kaupunki
puh. 050 559 0417
risto.veivo@turku.fi

Miika Meretoja, erityisasiantuntija, Turun kaupunki
puh. 050 554 6148
miika.meretoja@turku.fi