Sähkön hinta
Työryhmän tehtävänä on arvioida muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksia eri toimialoihin, sekä erityisesti sitä, miten energian hinnannousu vaikuttaa yritysten kannattavuuteen, rahoitustilanteeseen ja kykyyn selvitä tilanteesta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Uutiset

TEM: Työryhmä laatii tilannekuvaa energiakriisin vaikutuksista eri toimialojen ja yritysten toimintaedellytyksiin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut energiakriisin, joka vaikuttaa yksittäisten ihmisten lisäksi myös eri toimialojen ja yksittäisten yritysten toimintaan. Varautumisen ministeriryhmä esitti 20.10.2022, että työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän laatimaan tilannekuvan yritysten muuttuneesta toimintaympäristöstä.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän tavoitteena on laatia tilannekuva energiakriisin aiheuttamista muutoksista yritysten toimintaympäristöön. Tilannekuvassa otetaan huomioon eri toimialojen erityispiirteet.

Työryhmän tehtävänä on arvioida muuttuneen toimintaympäristön vaikutuksia eri toimialoihin, sekä erityisesti sitä, miten energian hinnannousu vaikuttaa yritysten kannattavuuteen, rahoitustilanteeseen ja kykyyn selvitä tilanteesta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Energian hinta vaikuttaa kaikkeen yritystoimintaan

– Yritysten tai eri toimialojen tilanteesta ei ole vielä koottu selkeää kokonaiskuvaa. Energian hintojen kehitystä on myös haastavaa ennakoida. Muuttuvassa toimintaympäristössä tilannekuvan täsmentäminen on tarpeellista yleisen varautumisen ja talouden kokonaiskuvan ylläpitämiseksi, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Yrityksillä on tärkeä rooli myös sähkön kysyntäjoustossa. Kysyntäjousto on yrityksille potentiaalisesti merkittävä keino vaikuttaa energiakustannuksiin, mutta sillä on tärkeä rooli myös sähköjärjestelmän turvaamisessa tilanteissa, joissa sähköstä on pulaa.

Työryhmä aloittaa heti – tulokset 3 viikossa

Työryhmä asetetaan 20.10.–11.11.2022 väliselle ajalle. Työryhmän puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Sampsa Nissinen (TEM) ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Ilona Lundström (TEM).

Ryhmän jäseninä olisivat johtava asiantuntija Anita Silanterä (TEM), johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen (VM), johtava asiantuntija Juha Tervonen (LVM), neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm (MMM), lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja (YM), johtaja Mika Maliranta (Labore) ja professori Otto Toivanen (Aalto-yliopisto).