- Joustoja on käytettävissä työntekijöiden tarpeisiin laajasti kaikenkokoisissa yrityksissä. Pienissä yrityksissä kiireen tuntua ja stressiä koetaan kuitenkin vähiten, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.
Uutiset

TEM-Työolobarometri: Pienillä työpaikoilla on kaikki edellytykset paikalliseen sopimiseen

Pienissä yrityksissä luottamuksellisuus, avoimuus ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat parhaiten, vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri. – Työntekijöiden viesti on vankkumaton: Yrittäjä on hyvä työnantaja. Ensi vaalikaudella on nostettava rimaa ja uudistettava työmarkkinoita lainsäädännöllä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Paikallisen sopimisen vastustajat väittävät usein julkisuudessa, että luottamusta paikalliselle sopimiselle ei olisi. Työolobarometri osoittaa jälleen toista, Makkula toteaa.

Tämä käy ilmi vuosittain, kun Suomen Yrittäjät laatii Työolobarometrin aineistosta raportin, jossa vertaillaan yksityisen sektorin työntekijöiden vastauksia sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät. 

Tämän osoittaa nyt myös julkaistava tuorein barometri.

– Olemme tehneet selvitystä jo yli kymmenen vuoden ajan, ja sama tulos toistuu jatkuvasti. Mitä pienempi yritys, sitä parempi luottamus ja avoimuus, Makkula sanoo.

Työolobarometrin mukaan työpaikoilla pystytään käsittelemään ristiriitoja sitä paremmin, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Myös työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kokemus on yleisintä pienillä työpaikoilla.

– On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta, joissa edellytykset sopimiselle ovat otollisimmat. Myös ammattiyhdistysliike väittää, että työnantajan ja työntekijöiden väliltä puuttuu luottamusta. Näin se pyrkii estämään työpaikkasopimisen edistämistä koskevaa lainsäädäntöä. Ay-liikkeen väitteet eivät perustu tosiasioille, Makkula toteaa.

Pienissä yrityksissä voidaan hyvin

Työaikajoustot ovat yrityksissä keskeinen keino reagoida vaihtelevaan kysyntää ja työvoiman tarpeeseen, mutta kyselyn perusteella työ joustaa myös työntekijän tarpeiden mukaan. 

– Joustoja on käytettävissä työntekijöiden tarpeisiin laajasti kaikenkokoisissa yrityksissä. Pienissä yrityksissä kiireen tuntua ja stressiä koetaan kuitenkin vähiten, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.

Kyselyn mukaan 70 % työntekijöistä kokee, että työajat joustavat riittävästi työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta. Lisäksi 90 % työntekijöistä voi käyttää säästötunteja kokonaiseen vapaapäivään. 

Suomen Yrittäjät julkistaa ohjelman työmarkkinoiden uudistamiseksi.

– Työmarkkinoiden uudistamisessa on nostettava rimaa. Työmarkkinoiden jäykkyydet jarruttavat työpaikkojen syntyä ja kasvua. Siksi työpaikkasopimista on jo korkea aika edistää myös lainsäädännöllä.

Työhyvinvoinnissa ei ole merkittäviä eroja sen mukaan, minkä kokoisesta työpaikasta on kyse. Pienissä yrityksissä työn koetaan kuitenkin harvemmin olevan henkisesti kuormittavaa. 

– Pienten yritysten kohdalla työn merkityksellisyys ja yhteisöllisyys korostuvat kyselyn vastauksissa. Vaikka työn henkiseen kuormittavuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, pienissä yrityksissä kuormitustekijät korostuvat vähiten, Mäkelä tulkitsee.

Näin kysyttiin:

• Työ ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrillä suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

• Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2021 syksyllä toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1310 yksityiseltä sektorilta.

• Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Työolobarometrin kohdeväestöön kuuluvat kaikki vähintään 10 tuntia viikossa työskennelleet palkansaajat.

• Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.