Janne Rauhala. Kuva Teknologiaklusteri
Uutiset

Teknologiaklusteri tavoittelee rajatonta kasvua

Viime vuoden helmikuussa perustettu Teknologiaklusteri tarjoaa merkittävän työkalun koko Loimaan seudun kehittymiselle ja kasvulle. Kymmenen teknologiateollisuuden yrityksen johdolla klusteri luo mahdollisuuden kehittyä ja menestyä yhdessä muiden kasvuhakuisten yritysten kanssa, perustamis- ja strategiatyötä ohjannut sekä Teknologiaklusterin johtajana toimiva Janne Rauhala kertoo.

Klusterissa yhteistyö perustuu luottamukseen ja sen myötä avoimeen sekä hedelmälliseen keskusteluyhteyteen. Se on mahdollista, kun saman pöydän ympärillä on yrityksiä, jotka eivät kilpaile keskenään. Kannustin yhteistyöhön on kova, sillä kaikilla toimijoilla on yhteinen päämäärä – kasvu.

– Klusterin yrityksillä on vahvat omat brändit ja ne ovat tehneet jo vuosikymmenten ajan erinomaista työtä, Rauhala sanoo. – Klusteri täydentää yritysten omaa asiantuntemusta, jolloin Teknologiaklusteri näyttäytyy ikään kuin yhtenä organisaationa, jossa kärkiyritykset jakavat toisilleen parhaita käytäntöjä.

Teknologiaklusteri johtoryhmä. Kuva Teknologiaklusteri.

Monenlaista yhteistyötä

Yksi merkittävimpiä alkuvaiheen tuloksia on yhteisten asiantuntijaryhmien muodostaminen. Ryhmissä on edustus jokaisesta kärkiyrityksestä. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja osaamista, ratkoa yhteisiä haasteita sekä jalostaa kunkin ideoita. Yhteistyötä tehdään muun muassa henkilöstöhallinnon, markkinoinnin, tuotannon ja hankintojen saralla.

Teknologiaklusteri on myös tehnyt yhteisrekrytointeja. Kun kaikki kärkiyritysten työmahdollisuudet niputetaan yhteen, valinnanvaraa on hakijan kannalta enemmän. Tämä houkuttelee sekä paikallisia että ulkopaikkakuntalaisia työntekijöitä ja tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös puolisoille.

Työvoiman varmistamiseksi Teknologiaklusteri tekee aktiivista oppilaitosyhteistyöstä paikallisen Novidan sekä muun muassa Turun AMK:n ja Turun yliopiston kanssa. Yhteistyötä toteutetaan myös Tampereen suuntaan.

– Haluamme kohtauttaa yrityksiä ja opiskelijoita sekä rakentaa tulevaisuuden opintopolkuja, jotka palvelevat kaikkia osapuolia – työnantajia, oppilaitoksia ja opiskelijoita.

Vahva alueen vetovoimatekijä

Klusteriyritysten lisäksi Loimaalla on myös muita erittäin vahvoja valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin menestyneitä yrityksiä.

– Usealle loimaalaisten yritysten koko ja kansainvälisyys tulevat yllätyksenä, Rauhala sanoo ja kertoo pelkästään klusteriin kuuluvien yritysten työllistävän 1 300 työntekijää 350 miljoonan euron liikevaihdolla. Kasvuodotukset ovat kovia, sillä viiden vuoden sisällä kymmenen kärkiyrityksen liikevaihdon arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan. Klusterin yritysten markkina-alueena on yli 100 maata kaikissa maanosissa.

– Kun Teknologiaklusterin kärkiyritysten mahdollisuudet kootaan yhteen, aukeaa kokonaisuus potentiaalisille kumppaneille ja työntekijöille sekä Loimaan seutukunnan asukkaille.

Klusteriyritysten kasvun vahvistaminen tarkoittaa myös liiketoimintamahdollisuuksia uusille kumppaniyrityksille. Klusterin asiantuntijaryhmissä keskustellaan aktiivisesti alihankinta- ja tukipalvelutarpeista, jonka perusteella kumppaneita haetaan täsmähakuna. Lisäksi halukkaat kumppanit voivat ilmoittautua kumppaniverkostoon Teknologiaklusterin verkkosivujen kautta.

Kärkiyritykset toivovat Teknologiaklusterin osaltaan houkuttelevan uusia yrityksiä sijoittumaan Loimaan seudulle. Lähellä olevat kumppanit ja toiset innovatiiviset yritykset ruokkivat kaikkien kasvua. Koko toiminnan siirtäminen voi olla hankalaa, mutta tarjolla olevat monipuoliset toimitilat ja yritystontit sekä alihankintaostojen euromääräinen potentiaali kannustavat uuden yksikön perustamista Loimaalle. Se tarkoittaisi myös uusia loimaalaisia, mikä vahvistaisi koko seutukunnan elinvoimaa.

– Yksi asia pelkästään ei ole ratkaisu, mutta Teknologiaklusteri on innovatiivinen ja konkreettinen tapa kehittää paikallista yrityselämää. Se ei tarjoa vain mahdollisuutta olemassa olevien yritysten kehittämiseen, vaan on myös erittäin voimakas vetovoimatekijä uusille yrityksille ja työntekijöille.

Teknologiaklusterin näkyvyyttä, tunnettuutta ja vetovoimaa on lyhyessä ajassa saatu kasvatettua mukavasti.

–Olemme tällä hetkellä erittäin kiinnostava kokonaisuus, oli kyse sitten halukkaista opiskelijoista, työntekijöistä tai kumppaniyrityksistä. Sloganimme on “rajatonta kasvua”, joka kuvastaa klusterin toiminta-ajatusta ja sen tavoitteita. Tarjoamme eri sidosryhmille, sijainnista riippumatta, erinomaisen alustan kehittyä, kasvaa ja menestyä. Yhdessä olemme vahvempia – teemme hienoja asioita nyt ja tulevaisuudessa paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti.

Teknologiaklusteri on yhteistyöelin, jossa kymmenen loimaalaista kärkiyritystä sekä yhteistyökumppanit Loimaan kaupunki, Loimaan kauppakamariosasto ja Loimaan Yrityspuisto tarjoavat toimintaympäristön, jossa yrityksillä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa yhdessä Teknologiaklusterin kärkiyritysten kanssa.

Lue lisää teknologiaklusteri.fi